Dzienny Dom Opieki Medycznej w Opatowie

W Opatowie powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej, w którym osoby niesamodzielne – najczęściej po pobycie w szpitalu – znajdą kompleksową opiekę medyczną.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował, że projekt będzie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Spółka TOP MEDICUS zrealizuje projekt pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Opatowie”. Jego wartość to blisko 2 mln zł, a otrzymane wsparcie to prawie 1,85 mln zł. W ramach projektu powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 65. roku życia. Przewidziano remont, adaptację i wyposażenie pomieszczeń w Dziennym Domu Opieki Medycznej, a następnie realizację usług rehabilitacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych. Utworzonych zostanie 20 miejsc opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Pobyt w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Dla uczestników projektu zaplanowano posiłki oraz transport. Wsparcie w ramach projektu będzie świadczone na terenie powiatu opatowskiego. W ramach DDOM zapewniona będzie opieka medyczna połączona z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *