Wicedyrektor MOPS dyrektorem DPS na os. Słonecznym

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim poinformowało, że wymogi dotyczące prowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym spełniły dwie kandydatury. Komisja konkursowa uznała, że do dalszego etapu rekrutacji przeszli: Ewa Orłowska ? obecnie wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Marcin Grudnik z Ożarowa, zajmujący kierownicze stanowisko w filii Domu Pomocy Społecznej w Sobowie. Ostatecznie rekomendowała na to stanowisko Ewę Orłowską.
W komisji konkursowej zasiadają wicestarosta powiatu ostrowieckiego Andrzej Jabłoński, naczelnicy Łukasz Witkowski i Mariusz Łata oraz inspektor ds. kadr w starostwie, Alina Piwnik-Migdalska. Umowa o pracę zawarta zostanie nie wcześniej, niż 14 sierpnia.
Przypomnijmy, że konkurs na dyrektora DPS na osiedlu Słonecznym był konieczny, gdyż Barbara Cudzik wygrała konkurs i została dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełnienie obowiązków dyrektora wspomnianego DPS zarząd powiatu powierzył do rozstrzygnięcia nowego konkursu Dorocie Krzyżanowskiej. Przypomnijmy także, że nie w tak dawnym konkursie nową dyrektor DPS, ale przy ulicy Grabowieckiej została Karolina Nowak.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *