Dwoje kandydatów na dyrektora ostrowieckiego muzeum

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Komisja, która ustaliła kryteria oceny kandydatów, otworzyła zalakowane i złożone uprzednio w sejfie koperty ze złożonymi ofertami. Jak się okazało, oferty złożyli: Beata Kotasiak-Wójcik, która jest absolwentem historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. a obecnie związana pracą z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega oraz Andrzej Przychodni – dr nauk humanistycznych w dziedzinie archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zawodowo związany zarówno z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach, jak i Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organu założycielskiego Muzeum, przedstawiciele Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Rady Muzeum, przedstawiciele pracowników tejże jednostki organizacyjnej powiatu oraz przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na zakres działania tej instytucji kultury.
Komisja konkursowa postanowiła o dopuszczeniu kandydatów do drugiej części postępowania konkursowego, w trakcie którego zaprezentują oni złożone przez siebie koncepcje funkcjonowania Muzeum na okres najbliższych 5 lat oraz będą odpowiadać na pytania jej członków.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.