Dwór w Śmiłowie odzyska dawny blask

W Zespole Dworsko-Pałacowym w Smiłowie trwają szeroko zakrojone prace renowacyjne, które pozwolą zachować dla przyszłych pokoleń unikatowy XVIII-wieczny zabytek.
Remont wsparła Unia Europejska. Dzięki środkom przyznanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, w wysokości ponad 1,8 mln zł, obiekt będzie można jeszcze szerzej udostępniać turystom.
Projekt pn. ?Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko -Parkowego? realizuje Towarzystwo Upowszechniania Kultury Staropolskiej ?Śmiłowski Dwór?.

Tak wygląda pałac od środka

Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności do zasobów kultury poprzez wykonanie prac remontowo ?konserwatorskich oraz zagospodarowanie otoczenia przy obiektach będących elementami zabytkowego zespołu dworsko -parkowego w Śmiłowie.
Kapitalny remont przejdzie zabytkowa oficyna dworska, w której powstanie dom pracy twórczej dla malarzy i pisarzy oraz pomieszczenia ekspozycyjne. Ekspozycje będą prezentowały wnętrza i ich wyposażenie (meble, rzemiosło artystyczne). Na tej samej działce znajduje się budynek lodowni z powozownią i XVIII-wieczna piwnica, zwana małą lodownią. Projekt obejmuje też prace remontowo -konserwatorskie elementów składowych zabytkowego zespołu: odczyszczenie kamienia, zaimpregnowanie, wykonanie drzwi dębowych i schodów z cegły (tak jak pierwotnie), wymurowanie ucha wejściowego do piwnicy, zaizolowanie od góry, uzupełnienie ubytków w murach i wykonanie instalacji elektrycznej.

Główny wjazd na teren zespołu pałacowo-parkowego w Śmiłowie

W ogrodzie otaczającym dwór (park), również wpisanym do rejestru zabytków, planowane są prace remontowo -konserwatorskie schodów biegnących wzdłuż osi dwór ? staw, przecinającej pod kątem prostym XVII-wieczne tarasy ziemne, polegające na obłożeniu stopni i podstopni kamiennymi płytami z piaskowca, wykonaniu toczonych, kamiennych tralek i kamiennych poręczy.
– Wykonaliśmy już ok. 40% prac – mówi prezes Towarzystwa Upowszechniania Kultury Staropolskiej ?Śmiłowski dwór?, Andrzej Szczerbowski. – Zostały naprawione mury i stropy oraz wymieniona więźba dachowa oficyny dworskiej. W lipcu 2019 r. rozpoczęliśmy prace przy osuszaniu i izolacji fundamentów oraz murów oficyny. Spodziewamy się zakończenia wszystkich prac budowlano -konserwatorskich do końca 2021 roku.
Największą wartością Śmiłowskiego Zespołu Dworsko -Parkowego jest jego kompletność. Oprócz samego dworu, zostały bowiem zachowane także oficyna, zabudowania gospodarcze, park oraz jego naturalne otoczenie.

Oficyna w remoncie

– Dwór był już wcześniej poddawany pracom remontowo -konserwacyjnym i został doprowadzony do stanu bardzo dobrego, natomiast oficyna była w stanie daleko posuniętej destrukcji, czy wręcz w stanie ruiny. Gdyby nie dofinansowanie z RPOWŚ 2014 -2020, które uzyskaliśmy, to nie byłoby żadnych szans na uratowanie całości obiektu wpisanego do rejestru zabytków ? podkreśla Andrzej Szczerbowski.
Dwór w Śmiłowie został wybudowany w II połowie XVIII wieku w stylu barokowym przez Józefa Wiercińskiego herbu Ślepowron, na miejscu XVII-wiecznej wieży mieszkalnej Czyżowskich. W latach 20. XIX wieku Cyprian Baczyński herbu Sas z żoną Katarzyną z Wiercińskich przebudowali śmiłowski dwór w stylu klasycystycznym, dodając czterokolumnowy portyk w elewacji frontowej i sześciokolumnowy, wgłębny portyk, w elewacji ogrodowej. W 1945 r. zespół ten został zagrabiony przez państwo wraz z majątkiem ziemskim, a przypadkowo użytkowany, popadł w ruinę. Stan taki trwał do 1986 r., kiedy to rodzina Szczerbowskich kupiła kompletnie zrujnowany dwór wraz z otaczającym parkiem od Skarbu Państwa, przywracając do stanu świetności i wyposażając zgodnie z duchem minionych epok. Piękne wnętrza dworu wraz z parkiem udostępnione są zwiedzającym.
– Aspekty kulturowe obecne są w wielu obszarach polityki Unii Europejskiej, która wiele środków przeznacza na zachowanie wspólnego dziedzictwa. Dzięki temu możemy wspierać takie obiekty, jak ten w Śmiłowie, by nadal tętniły życiem, przyciągały turystów, służyły ludziom nauki i kultury ? mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dwór w Śmiłowie odzyska dawny blask

  • 2 lutego 2020 at 14:42
    Permalink

    I to jest bardzo dobra informacja, chce takich więcej. Miałem przyjemność fotografować Pałac w Wiechlicach oraz Pałac Mierzęcin – oba były w ruinie, dziś to bardzo ładne hotele z pięknymi parkami.

Comments are closed.