Będą nowe strefy rekreacji

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozstrzyga właśnie pierwszy przetarg w ramach ?Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2019 Ministerstwa Sportu i Turystyki?.
Na terenie miasta powstanie pięć takich obiektów. Będą one zlokalizowane: na terenie ośrodka wypoczynkowego ?Gutwin? oraz przy ulicy Sikorskiego, w Parku Miejskim oraz w Parku Fabrycznym, jak również na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (tutaj obiekt powstanie najwcześniej).
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.
W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych. Te ostrowieckie powstaną w tzw. wersji rozszerzonej, na które składają się siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem. Wartość inwestycji to 516 tys. zł, z czego dofi nansowanie ministerialne to 243 tys. zł.
– Strefy aktywności powstaną nie tylko w oparciu o środki ministerialne, ale również i unijne – przyznaje wiceprezydent Dominik Smoliński. Właśnie w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego powstanie rozbudowana strefa rekreacji i wypoczynku w Częstocicach na terenie między ulicami Świętokrzyską i Osadową. Tutaj już mamy wybranego wykonawcę, z którym podpiszemy umowę na prace o wartości ok. 1 mln. zł. Tutaj oprócz ciągów pieszych, schodów terenowych powstanie ogrodzone boisko wielofunkcyjne. Będzie tutaj też zlokalizowana m.in. siłownia plenerowa z siedmioma urządzeniami, a także plac zabaw.
Nie zapomnijmy, że w ramach rewitalizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? może pochwalić się już siłownią, a teraz buduje plac zabaw. Na tym nie koniec, bowiem Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowuje się do ogłoszenia postępowań, których celem będzie doposażenia parku na Osiedlu Spółdzielców w nowe urządzenia zabawowe.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *