Na ostrowieckich terenach inwestycyjnych

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski już we wrześniu zaoferuje do sprzedaży kolejną działkę w Ostrowieckim Kompleksie Inwestycyjnym przy ulicy Bałtowskiej.
Tym razem zostanie wystawiony w przetargu teren o powierzchni 1,0601 ha. Równocześnie w tej lokalizacji trwa uzbrajanie obszarów pod potrzeby zakładów produkcyjnych, a także wyburzanie ostatnich poprzemysłowych obiektów tutaj zlokalizowanych.
Kto kolejnym inwestorem?
Elkom Trade SA oraz “IZOTERM” Mariusz Wałek Sp. J. to dwaj pierwsi inwestorzy, którzy nabyli działki w kompleksie inwestycyjnym, przygotowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyskim w rejonie ulicy Bałtowskiej. Jest szansa, że już jesienią poznamy nazwę kolejnej firmy, która zdecyduje się lokalizację swego biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
– To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie gmina zdecydowała się na zakup ponad 25-hektarowego terenu, aby następnie, po przygotowaniu, zbyć go prywatnym inwestorom działającym w przemyśle – przypomina prezydent Jarosław Górczyński. Przedsięwzięcie firmy Elkom Trade jest najbardziej zaawansowane, bowiem powstaje hala produkcyjna o powierzchni 5.700 m kw. a także budynek socjalno-biurowy o powierzchni 1.300 m kw. Efekty prac już widać. Kolejny inwestor ma już za sobą wszelkie formalne uzgodnienia pod wydanie pozwolenia na budowę kolejnego zakładu produkcyjnego. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oferując działki dla inwestorów zarabia na terenach, bowiem obszary udaje
się sprzedać ze 100% przebiciem od ceny wyjściowej, ale zdaniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego nie to jest najistotniejsze.
– To dla mnie najważniejsze, że powstają tu miejsca pracy w produkcji, których w naszym mieście brakuje – przyznaje prezydent. Musimy zrobić wszystko, aby wykorzystać czasy koniunktury i przygotować się na okres kryzysu.


Działki do uzbrojenia
Na terenach przy ulicy Bałtowskiej trwa realizacja zadania: „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim — etap I — sieć wodociągowa” i „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim — etap I — kanalizacja sanitarna cz.1 i cz.2”. Obejmuje ono budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach dn 200 i dn 160 i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o średnicy dn 90 wraz z przepompownią ścieków oraz prac budowlano — montażowych przeprowadzonych w dwóch istniejących przepompowniach ścieków przy ulicy Bałtowskiej, a także budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicach z zakresu dn 80 — dn 250 wraz z przyłączami do granic pasa drogowego.
– Trzeba przyznać, że ten poprzemysłowy teren nie jest wcale łatwy do przygotowania pod potrzeby inwestorów- mówi prezydent Jarosław Górczyński.
– Trafiliśmy na pokłady skały, a na domiar złego pojawia się uzbrojenie, które nie powinno się tu znaleźć. I tak np. do przełożenia mamy kabel średniego napięcia, który pojawił się na trasie kanalizacji sanitarnej – mówi Andrzej Glibowski, wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo -Usługowe „MAKO”.
W oczekiwaniu na drogę
„Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych — drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych” to kolejne zadanie planowane w tej lokalizacji. Przedmiotem zamówienia ma być budowa drogi gminnej klasy L o łącznej długości 680 mb o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa dróg wewnętrznych o łącznej długości 857 mb (łączna długość dróg 1537 mb) wraz z chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesje, zieleńcami i oznakowaniem. Prace mają być realizowane w cyklu dwuletnim. Realizacja została zgłoszona do Funduszu Dróg Samorządowych.
Budynki do wyburzenia
Równocześnie na terenie Ostrowieckiego Kompleksu Inwestycyjnego przy ulicy Bałtowskiej trwa rozbiórka obiektów budowlanych, będących pozostałością nieistniejących tu zakładów. Znikną: budy nek stacji pomp, zbiornik przeciwpożarowy, odstojnik, a także pozostałości betonowe oraz kadzi stalowych zlokalizowanych.
– Większość wcześniej powstałych tu budowli wykonana była z litego cementu, stąd główna trudność w ich rozkruszaniu – mówi Robert Staszewski- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Midas”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *