Andrzej Przychodni rekomendowany na dyrektora Muzeum Historyczno -Archeologicznego

Jak się dowiedzieliśmy, po posiedzeniu komisji konkursowej – powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w skład której weszli m.in. przedstawiciele powiatu ostrowieckiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rady muzeum, załogi muzeum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na działalność muzeum – na stanowisko dyrektora rekomendowano Andrzeja Przychodniego.
Jak informowaliśmy, do procedury konkursowej zgłosiło się dwoje kandydatów: Beata Kotasiak – Wójcik (absolwentka historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie związana pracą z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega) i Andrzej Przychodni.
W pierwszym etapie konkursu dokonano analizy dokumentacji, a w drugiej części postępowania wysłuchano prezentacji oraz przeprowadzono rozmowę z kandydatami – dowiadujemy się. -Komisja zdecydowała wskazać jako kandydata na stanowisko dyrektora muzeum pana Andrzeja Przychodniego.
W opinii komisji, kandydat wykazał się dobrą znajomością w zakresie organizacji i funkcjonowania Muzeum Historyczno – Archeologicznego. Wskazał obszary, w których należy dokonać ewentualnych zmian i usprawnień w działalności muzeum w obliczu wpisu na listę UNESCO. Mają one polegać na poprawie infrastruktury poprzez realizację projektu polegającego na modernizacji Pałacu Wielopolskich oraz prac remontowych w samy rezerwacie Krzemionki. Kandydat opowiedział się także za wzmocnieniem stanu kadrowego muzeum i finansowaniu działalności muzeum poprzez rozważenie jego współorganizacji np. przez Województwo Świętokrzyskie czy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Andrzej Przychodni, to dr nauk humanistycznych w dziedzinie archeologii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zawodowo związany zarówno z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach, jak i Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *