Zaczepki, burdy i alkohol na denkowskim Rynku

Od kilku lat mieszkańcy Denkowa nie mogą spokojnie przejść, czy zrobić zakupów w rynku.
Życie mieszkańcom uprzykrza kilku mężczyzn nadużywających alkoholu.
-Najczęściej robią to na rynku, w środku parku i na placu zabaw – słyszymy od mieszkańców. Mimo coraz częstszych interwencji służb jest coraz gorzej. Policja i straż jest wzywana kilka razy dziennie i nic. Ksiądz, rada osiedla ,wszyscy interweniują, bez rezultatu.
Jak mówią mieszkańcy, to nie jest tylko problem samego spożywania alkoholu, to ludzie dobrze znani policji, bardzo agresywni. Denkowianie boją się chodzić do sklepu, przejść przez park, nie wspominając o dzieciach, aby mogły iść na plac zabaw.
-To jakaś kpina, osobiście rozmawiałam z dzielnicowym, który odsyła mnie do prezydenta. Rozmawiałam, obiecał coś zrobić. Cóż, że są wzmożone patrole, jak policja tylko przejeżdża – nawet ich nie upomina – mówi mieszkanka.
Jak słyszymy od mieszkańców Denkowa, mężczyźni ci są niebezpieczni, biją się, tłuką szkła oraz używają wulgarnych słów.
-Oddają swoje potrzeby fizjologiczne, gdzie popadnie, nawet w biały dzień przy dzieciach potrafią zdjąć majtki i robić to na placu zabaw – mówi jedna z kobiet. Wszędzie są szkła, moja 4-letnia córka wbiła sobie ostatnio szkło w nóżkę, ponieważ szkła są w piaskownicy. Ubliżają przechodniom, niszczą mienie innych ludzi i publiczne, podpalają ławki, tablice ogłoszeń, oraz tłuką szyby w przystankach. Nie dają przejść spokojnie, wyłudzają pieniądze. Jest coraz bardziej niebezpiecznie, nie ma monitoringu.


-Wszędzie śmieci, szkła, butelki, odchody. Słyszy się o wszawicy wśród tych ludzi. To jest już za dużo, czy to rano, czy wieczór, niedziela, czy na tygodniu – nie kryje oburzenia mieszkanka Denkowa. Mam troje dzieci, jaka ich czeka przyszłość? W sklepach sprzedają alkohol i papierosy nieletnim. Ludzie są oburzeni i boją się. Po interwencji mieszkańców sprawą zainteresowaliśmy Straż Miejską i policję.
-Po zapoznaniu się z otrzymanym listem mieszkańców Denkowa oraz mając na uwadze własne statystyki, rejon rynku denkowskiego zakwalifikowano jako miejsce zagrożone występowaniem niepożądanych zjawisk i zachowań, czego skutkiem są już wprowadzone do realizacji wzmożone, dodatkowe działania prewencyjne i kontrolne – informuje zastępca komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marcin Gruszka. Na każdej zmianie patrole interwencyjne są odpowiednio zadaniowane, tak aby przynajmniej kilkukrotnie dokonywać w tym rejonie prewencyjnych kontroli eliminujących wszelkie przypadki łamania obowiązującego prawa. Dodatkowo strażnik rewirowy dokonuje obecnie czynności kontrolnych okolicznych placówek handlowych prowadzących sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są pouczani i informowani o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania zasad i obowiązków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec osób zakłócających ład i porządek publiczny wyciągane będą konsekwencje przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
Jak przyznaje M. Gruszka, brak w tej części miasta kamer miejskiego monitoringu uniemożliwia podjęcie szybkich i skutecznych interwencji przywracających porządek publiczny.
-Dlatego oprócz własnych prewencyjnych działań nieodzownym wydaje się pomoc samych mieszkańców, których prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod bezpłatnym numerem alarmowym 986, wszelkich zauważonych incydentów i nieprawidłowości w zachowaniu osób gromadzących się w rejonie rynku denkowskiego – apeluje M. Gruszka.
O zwiększonej liczbie patroli zarówno Oddziału Patrolowo- Interwencyjnego, jak i dzielnicowych w wymienionym rejonie celem wyeliminowania występujących tam zagrożeń poinformowała także oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim, aspirant Ewelina Wrzesień. Podczas oficjalnego oddania nowoczesnego centrum monitoringu przy ulicy Świętokrzyskiej temat Denkowa powrócił. Prezydent Jarosław Górczyński i komendant Straży Miejskiej, Andrzej Kaniewski przyznali, że to jeden z najbardziej palących problemów do rozwiązania. Niewykluczone, że doraźnym rozwiązaniem będzie umiejscowienie tam kamer mobilnych.

Print Friendly, PDF & Email