Są pieniądze na staże, działalność gospodarczą i szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał z rezerwy funduszu pracy 400 tys. złotych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
We wrześniu lokalni pracodawcy mogą składać wnioski na staże, prace interwencyjne, doposażenie nowych stanowisk pracy, a osoby bezrobotne wnioski na dotację do rozpoczętej działalności gospodarczej.
Pisaliśmy latem o w nioskach, jakie Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim złożyło do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z rezerwy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Pieniądze, jakimi dysponował nasz urząd, rozeszły się już w sierpniu. Z pieniędzy w budżecie wyposażono, bądź doposażono, 110 stanowisk pracy. Ponieważ ostrowiecki urząd uzyskał wysoką efektywność zatrudnieniową, jeśli chodzi o subsydiowane formy pracy, więc mieliśmy nadzieję, że jakieś dodatkowe środki wpłyną do Ostrowca i nie myliliśmy się.
W ubiegłym tygodniu dyrektor PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Stafijowska poinformowała o pozyskanych przez urząd dodatkowych środkach z rezerwy funduszu pracy. Wnioski na staże przyjmowane będą od 16 do 20 września br., a na doposażenie stanowiska pracy od 23 do 25 września. Od 16 września będzie też można kierować do urzędu wnioski o organizację prac publicznych i prac interwencyjnych. Te ostatnie będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
-Mamy pieniądze na 74 miejsca stażowe, wyposażenie, bądź doposażenie 10 stanowisk pracy ? mówi dyrektor Małgorzata Stafijowska. ?Od poniedziałku (2 września br.) na stronie internetowej urzędu pracy można znaleźć wszelkie potrzebne informacje. Pracodawcy mogą składać wnioski w urzędzie w sekretariacie lub w formie elektronicznej.
Jeszcze w tym roku, w październiku, ostrowiecki urząd przyjmował będzie wnioski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (POWER), dotyczącego aktywizacji osób poniżej 30 roku życia. Z tegorocznych oszczędności projektowych doposażonych zostanie 10 nowych stanowisk pracy (dla osób młodych). Osoby do 30 roku życia mogą liczyć jeszcze w tym roku na dotację do działalności gospodarczej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *