Nowoczesna infrastruktura wspiera edukację uczniów w opatowskich szkołach

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył blisko 3 mln złotych unijnego dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 na modernizację dwóch opatowskich szkół ponadpodstawowych – Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2. Nowoczesne wyposażenie wspiera edukację niemal tysiąca uczniów.

Projekt, którego ogólna wartość wyniosła nieco ponad 7,2 mln zł, obejmował inwestycje w infrastrukturę sportową oraz zakup maszyn i urządzeń do warsztatów szkolnych.
W Zespole Szkół Nr 1 unowocześniono cały istniejący segment sportowy, a salę gimnastyczną przeniesiono do nowego budynku. Doposażono siłownię zewnętrzną i wewnętrzną oraz strzelnicę sportową. Nowy sprzęt, m. in. rolniczy, maszyny obróbkowe, urządzenia diagnostyki samochodowej, narzędzia i przyrządy, pojawił się także w szkolnych warsztatach.

Hala sportowa w Zespole Szkół Nr 1

W obu szkołach powstały boiska wielofunkcyjne ze sztuczną trawą. Przy budynku opatowskiego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sempołowskiej (Zespół Szkół Nr 2) istniało boisko do gry w piłkę nożną i siatkę, jednak pamiętało ono jeszcze lata 60. ubiegłego wieku. Zakres robót obejmował więc m.in. wymianę nawierzchni boiska z asfaltowej na sztuczną wraz z pasem bezpieczeństwa i wymianę nawierzchni bieżni sportowej. Zamontowano bramki, kosze z siatką, słupki wolnostojące podtrzymujące siatkę do tenisa oraz profesjonalne oświetlenie. Obiekt stał się bardziej atrakcyjny, a przede wszystkim bezpieczny dla młodzieży. Inwestycja już przynosi zakładane efekty ? z boisk chętnie korzystają licealiści i lokalna społeczność.

Boisko przy Zespole Szkół Nr 2

-Opatowskie placówki oświatowe, objęte projektem, zyskały atrakcyjniejszy program edukacyjny. Znacznie poprawiły się warunki nauki uczniów oraz pracy nauczycieli. Niezwykle ważnym celem była poprawa wyników egzaminów zawodowych oraz dojrzałości osiąganych przez uczniów tych szkół ? podkreśla Małgorzata Jalowska, wicestarosta opatowski.

Siłownia w Zespole Szkół Nr 1

Poprzez zastosowanie bardziej wydajnych i wyższej jakości systemów wentylacyjnych, a także modernizację części instalacji centralnego ogrzewania, udało się ograniczyć zużycie energii w szkołach. Zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z kotłowni, która zasila obie szkoły. Na oszczędność energii elektrycznej wpłynęło także zastosowanie mniej energochłonnych maszyn i urządzeń do prowadzenia zajęć warsztatowych.

Wyposażenie warsztatów w ZS Nr 1

-Poprawiając stan szkolnej infrastruktury, budując nowoczesne hale sportowe i boiska, doposażając pracownie, stwarzamy dzieciom i młodzieży lepsze warunki do nauki i rozwijania zainteresowań – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. ? Możemy pomóc uczniom doskonalić umiejętności kluczowe ? matematyczne, informatyczne czy językowe, a w szkołach zawodowych zbliżać warsztaty do naturalnych warunków pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *