Centrum Edukacji Zawodowej wypełnia lukę

W Centrum Edukacji Zawodowej do egzaminu zawodowego przystąpiło w semestrze letnim 35 słuchaczy i wszyscy zdali.
Ostrowiecka szkoła pochwalić się też może wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego. Z grona 30 absolwentów liceum, którzy przystąpili do egzaminu, świadectwa maturalnego nie uzyskała tylko jedna osoba. Od kilku już lat CEZ, które ma swoją siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaskakuje efektami kształcenia, dorównującymi renomowanym szkołom w regionie. Warto też podkreślić, że profil kształcenia zawodowego umożliwia, zwłaszcza kobietom, uzyskanie poszukiwanych na rynku kwalifikacji i tak oczekiwaną, ciekawą pracę.
-W tym roku do egzaminów zawodowych przystąpiło 35 osób, słuchaczki i słuchacze 2-letniej policealnej szkoły dziennej o specjalności technik radiologii, technik farmaceutyczny i asystentka stomatologiczna. Wszyscy zdali ? mówi Anna Pięcińska, dyrektor CKZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Większość naszych słuchaczek już pracuje. W aptekach na terenie miasta spotykam nasze dziewczyny, które uzyskały tytuł technika. Dwóch radiologów przyjął niedawno szpital w Opatowie. Generalnie większość słuchaczek i słuchaczy na tym kierunku było spoza Ostrowca. Pracują w różnych szpitalach i przychodniach w regionie. Z kolei do dziś w holu szkoły wiszą na tablicy oferty pracy dla asystentek stomatologicznych.
Centrum skutecznie wypełnia lukę na lokalnym rynku pracy w specjalnościach okołomedycznych. Radiolodzy odbywali zajęcia i praktyki zawodowe m.in. w szpitalu w Opatowie, gdzie zetknęli się z nowoczesnym sprzętem, a później w szpitalu w Ostrowcu. Z kolei higienistki otrzymały w tym roku jedną z najnowocześniejszych w kraju pracowni protetyki stomatologicznej, wyposażoną m.in. w skaner 3D do prac protetycznych.
– Ogromne słowa uznania należą się nauczycielom ? podkreśla dyrektor Anna Pięcińska. Udało się pozyskać do współpracy młodych, doskonale przygotowanych ostrowieckich lekarzy i młodych magistrów farmacji, którzy zdobyli kwalifikacje pedagogiczne i od kilku lat ze znakomitymi efektami kształcą naszą młodzież. Cenną zdobyczą szkoły jest też współpraca z radiologiem z Sandomierza.
W tym roku najwięcej osób zdecydowało się na naukę na kierunku technik radiologii w systemie stacjonarnym (dziennym). Na początku września ruszyły też zajęcia na kierunkach: terapia zajęciowa i asystentka stomatologiczna. Pracownice centrum podkreślają, że rok szkolny dopiero rusza i spóźnialscy mogą jeszcze złożyć dokumenty i dołączyć do grup zajęciowych.
-W lutym planujemy nabór do 2,5- letniej szkoły policealnej o specjalności technik farmaceutyczny również w systemie dziennym ? zapewnia dyrektor. ?Pierwotnie kierunek ten miał być prowadzony w ramach licencjatu. W systemie zaocznym centrum oferuje naukę w specjalności technik sterylizacji narzędzi medycznych oraz opiekun medyczny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *