Śmieci w Opatowie coraz droższe

Już za 3 miesiące odpady z miasta i gminy Opatów będą odbierane przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Zmieni się harmonogram, płatności i sposoby odbioru odpadów.
Na sesji Rady Miejskiej w Opatowie wiceprzewodniczący rady, Dawid Kargulewicz poprosił burmistrza o przedstawienie zasad odbioru odpadów, które zmienią się z dniem 1 stycznia 2020 r.
-To zmiana, która ma na celu zabezpieczenie gminy Opatów przed koniecznością dostosowania się do zmieniających się co chwilę warunków odbioru śmieci – mówi burmistrz Grzegorz Gajewski. Ustawodawstwa nakłada na gminy, a mówiąc dokładniej na związki komunalne, jakim jest m.in. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, zobowiązanie, aby ilość odpadów segregowanych stanowiła połowę wszystkich odpadów zebranych. Jeżeli któraś z gmin nie będzie w stanie tego uzyskać, to będzie ponosiła ogromne koszty związane z karami. Według burmistrza gospodarka śmieciowa idzie w złym kierunku, bardzo niekorzystnym dla gmin i mieszkańców.
-Jest to narzucanie ustawami z góry, które wyprzedzają w sposób znaczący nasze możliwości, nie tylko Opatowa, ale i wszystkich samorządów – mówi burmistrz. Podjąłem decyzję, aby przerzucić obowiązki związane z utrzymaniem czystości na EZGDK, którego Opatów jest członkiem do wielu lat. I z tego członkostwa korzystał w znikomym stopniu. Harmonogramy oraz opłaty będzie ustalał EZGDK. To będą takie same opłaty, jak gmin sąsiednich, które są członkami związku, czyli Sadowia, Wojciechowic, Lipnika, Iwanisk i Baćkowic. Wszyscy mieszkańcy tych gmin będą mieli takie same stawki wywozu odpadów.
Z roku na rok opłata marszałkowska, którą każdy kto gromadzi śmieci płaci do budżetu państwa, wzrasta. Jeszcze kilka lat temu wynosiła za tonę 70 zł, teraz wynosi 270 zł, w przyszłym roku będzie sięgać ponad 300 zł. To się musi przerzucić na stawki, które my będziemy jako mieszkańcy płacić. EZGDK podjął uchwałę, z której wynika, że będziemy płacić za odbiór odpadów z gospodarstwa 1-osobowego 14 złotych, z dwuosobowego 29 złotych, za 3-osobowe i więcej 40 zł. Są to ceny przy odpadach segregowanych. Burmistrz planuje na najbliższą sesję październikową zaprosić przedstawicieli EZGDK.
-To, co państwo usłyszą, pozwoli zrozumieć, jak wielki problem jest z gospodarką śmieciową w Polsce, problem, którego samodzielnie nie rozwiąże gmina Opatów, ani EZGDK; problemem muszą zająć się rządzący, bo jeżeli się nie zajmą, to z roku na rok będziemy płacić coraz większe stawki – podkreśla G. Gajewski.
-Dla osób starszych mieszkających samotnie, bądź we dwoje, proponowane stawki są za wysokie – mówi radny Wiesław Suska. Może można im te koszta jakoś zrekompensować. Czy od gospodarstw 1-osobowych śmieci mogłyby być odbierane co 3 miesiące?
-Zdaję sobie sprawę, że stawki dużo wzrosły, ale ceny za odbiór odpadów przez kilka lat, bo od 2013 r. niezmiennie wynosiły 5 złotych ? mówi burmistrz. Obecne stawki są oparte na kosztach związanych z wywozem śmieci, w tym ze wspomnianą opłatą marszałkowską. W cenę odbioru śmieci będzie trzeba także wkalkulować minimalne wynagrodzenie, które będzie wynosić za 4 lata 4 tys. zł. Gmina Opatów i związek nie ma prawa dokładać do śmieci, gospodarka śmieciowa ma się samofinansować na zero.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *