Powiat ostrowiecki pozyskał pieniądze na remonty w Domach Pomocy Społecznej

Wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Łukasz Dybiec, skarbnik powiatu Grażyna Krawczyk oraz dyrektor DPS przy ul. Grabowieckiej Karolina Nowak wzięli udział w uroczystości podpisania umów dotyczących udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na prace remontowe w ostrowieckich Domach Pomocy Społecznej.
Do DPS-u przy ul. Grabowieckiej trafi 40 tys. zł, a do DPS-u na os. Słonecznym 100 tys. zł.
Jak powiedziała wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, rządowa pomoc przewiduje dofinansowanie do 80 % wartości na zadania remontowe, związane z wyposażeniem, czy też niezbędnymi inwestycjami. Jest to duże wsparcie rządowe dla samorządów prowadzących Domy Pomocy Społecznej, bowiem wartość podpisywanych umów opiewa na kwotę 2 mln 130 tys. zł. Wojewoda podkreśliła, że w 2018 r. Domy Pomocy Społecznej otrzymały i wykorzystały dotacje rządowe w wysokości 42 mln 96 tys. zł. Plan dofinansowania na bieżący rok wynosi 42 mln 756 tys. zł i realizowany jest sukcesywnie. Na terenie województwa świętokrzyskiego jest 39 Domów Pomocy Społecznej, w których przebywa 3139 mieszkańców. Państwo utrzymuje pobyt osób przyjętych do DPS przed 1 stycznia 2004 r., których w województwie świętokrzyskim jest 1061.

Print Friendly, PDF & Email