Nowi Terytorialsi w sandomierskim batalionie

Dzisiejszego poranka prawie pięćdziesięciu ochotników przekroczyło bramę sandomierskiego batalionu lekkiej piechoty.

Nowo powołani żołnierze rozpoczną terytorialną służbę wojskową w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Najbliższe 16 dni spędzą na szkoleniu podstawowym na  poligonie w Nowej Dębie.

Dzień powołania jest pierwszym dniem służby ochotników, którzy swoje kroki skierują do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak więc wygląda ten dzień ?

Po przekroczeniu bramy 102 batalionu lekkiej piechoty w Sandomierzu ochotnicy wypełnili niezbędne dokumenty, przeszli badania lekarskie, sprawdzili swój wskaźnik masy ciała BMI oraz swoją sprawność fizyczną i co najważniejsze założyli mundur żołnierza Wojska Polskiego. To był także pierwszy dzień szkolenia podstawowego 16-dniowego,  w którym  ochotnicy rozpoczęli swoją służbę.

Nasi żołnierze na kolejne dni szkolenia przejadą do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, gdzie przez kolejne dni będą szkolić się z praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, taktyki, przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii. Również od pierwszego dnia nasi żołnierze będą wyposażani w karabinek MSBS Grot z którym nie rozstaną się do ostatniego dnia szkolenia. „Szesnastka” kończy się pętlą taktyczną czyli  swojego rodzaju sprawdzianem umiejętności nabytych przez ostatnie 16 dni szkolenia. Nagrodą za przelany pot, wysiłek i trud włożony w szkolenie będzie przysięga wojskowa w czasie której żołnierze wypowiedzą słowa roty „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…” 

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wstąpić zarówno rezerwiści, jak również osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *