Nowy ambulans w ostrowieckim pogotowiu

Umowy w ramach rządowego ?Programu wymiany ambulansów? podpisał ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Gospodarzem spotkania w urzędzie wojewódzkim była wojewoda Agata Wojtyszek.
Osiem nowoczesnych ambulansów, wraz z wyposażeniem, trafi do placówek w Kazimierzy Wielkiej, Pacanowie, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Chęcinach, Łoniowie, Jędrzejowie oraz Włoszczowie. Każda z nich otrzyma 400 tys. zł dofinansowania na zakup karetki.
Dzięki ogólnopolskiemu programowi stacje pogotowia ratunkowego w całym kraju otrzymają 200 nowoczesnych karetek. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.?Program wymiany ambulansów? stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia zrealizowało akcję ?Wspieramy SOR-y?, w ramach której do 100 oddziałów ratunkowych w całym kraju przekazano nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia.
Jak podkreśla resort zdrowia, kwota dofinansowania 400 tys. zł na karetkę pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł. Do tej pory polskim pacjentom służyły nawet kilkunastoletnie karetki. Co trzeci ambulans w Polsce ma 6 lat lub więcej. Po zakończeniu wymiany w ramach programu średni wiek pojazdu funkcjonującego w systemie spadnie o 30 miesięcy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *