Jesienne odnawianie lasów. 150 tysięcy nowych sadzonek bukowych w ostrowieckich lasach (zdjęcia)

Podczas jesiennego odnawiania lasu nadleśnictwa z terenu nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu wysadzą 3 mln sadzonek, z tego 2 mln wyprodukowanych w Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim Nadleśnictwa Daleszyce w Sukowie.

Odnowienia jesienne są coraz częściej stosowane przez leśników ze względu na sprzyjające o tej porze roku warunki pogodowe, w szczególności wilgotnościowe. Takie sadzenie pozwala też na uniknięcie ryzyka przedłużającej się zimy, a co się z tym wiąże opóźnienia terminu odnowień wiosennych, czy też wczesnowiosennej suszy, jaka wystąpiła w tym roku. Jesienne sadzenie drzew pozwala też na rozładowanie wiosennego spiętrzenia prac odnowieniowych. Jesienią najczęściej sadzi się drzewa gatunków liściastych, ale także sosnę i modrzewia z zakrytym systemem korzeniowym. Na terenie RDLP w Radomiu takie sadzonki produkowane są w Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim Nadleśnictwa Daleszyce w Sukowie. Jest ono najnowszą i najnowocześniejszą szkółką kontenerową w Lasach Państwowych. Produkowane są tu 1-letnie sadzonki z tzw. bryłką, głównie gatunki liściaste – dąb i buk, ale też sosna i modrzew.

 

W lasach regionu radomskiego i świętokrzyskiego jesienią wysadzana jest sosna – już od września, a gatunki liściaste – od października. Odnowionych zostanie 500 ha lasów. To ok. 20% odnowień, reszta została wysadzona wiosną tego roku. Warto pamiętać, że rocznie leśnicy w całej Polsce sadzą 500 mln drzew, w RDLP w Radomiu ok. 18 mln. Generalnie w miejscu każdego wyciętego drzewa, sprzedanego na potrzeby społeczeństwa leśnicy sadzą kilka, a nawet kilkanaście drzew.

Najwięcej sadzonek ze szkółki w Daleszycach w czasie jesiennych odnowień zostanie wysadzonych w nadleśnictwach Pińczów i Daleszyce (po blisko 300 tys. sadzonek, głównie sosny – Daleszyce i dębów – Pińczów). Staszów wysadzi 200 tys. – dębu, buka i sosny.

Po ok. 150 tys. wysadzą nadleśnictwa Ostrowiec  Świętokrzyski (głównie buk) i Suchedniów (w przewadze sosna) oraz Grójec. Dobieszyn, Marcule, Starachowice, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Skarżysko, Ruda Maleniecka, Barycz, Jędrzejów, Łagów, Radom, Kielce, Chmielnik wysadzą od 130 do 20 tys. sadzonek.

Jesiennych odnowień lasu nie będzie w nadleśnictwach Stąporków, Włoszczowa i Zagnańsk, tam wszystkie odnowienia wykonano wiosną lub las odnawiany jest przez leśników naturalnie, w szczególności dotyczy to jedlin w Zagnańsku.

Sumarycznie w nadleśnictwach RDLP w Radomiu leśnicy wysadzą ze szkółki w Daleszycach 925 tys. sadzonek sosny, blisko 615 tys. dębu, ponad 460 tys. buka, ale również 21 tys. lipy – dla bioróżnorodności lasów i pamiętając o pszczelarzach i ponad 0,6 tys. modrzewia.

Lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do właściwości gleby, żyzności siedliska. Dzięki temu udział drzewostanów liściastych od czasów zakończenia II wojny światowej  zwiększył się z 13 proc. do 24 proc. Ze względu na zapotrzebowanie na sadzonki drzew liściastych – dębu i buka – produkcja na szkółce w Daleszycach nastawiona jest właśnie na te gatunki.

Fot. Ewa Nowicka i Paweł Kosin

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *