Ćmielów dopłaci nawet do 500 zł za leki

Z inicjatywy burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów Joanny Suski, radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę dotyczącą dopłat do leków, która może wynosić łącznie 500 zł.

-Jest to program pilotażowy, który będzie obowiązywał do końca 2019 r., a ma on swoje umocowanie prawne, jeśli chodzi o ustawę o pomocy społecznej – wyjaśniała burmistrz. Dzięki programowi zwiększy się dostępność wsparcia pomocy dla osób, które nie spełniają wymogów ustawy do pomocy społecznej. Jeżeli osoba samotnie gospodarująca przekroczy dochód 701 złotych netto, to nie ma możliwości korzystania z pomocy społecznej. Taka sama sytuacja jest w przypadku przekroczenia 528 zł dla osoby żyjącej w rodzinie.

Program, który został przyjęty przez radę w Ćmielowie, pozwala na pomoc osobom o dochodzie do 1.752,50 zł w przypadku samotnie gospodarujących i  1.320 zł. żyjącej w rodzinie.

-To pozwoli długotrwale i ciężko chorym oraz niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Ćmielów otrzymać zwrot za leki, które zostały wykupione na receptę – podkreślała burmistrz. W ramach tego programu zarezerwowaliśmy kwotę 18 tys. zł. W żaden sposób nie uszczupliłam budżetu jednostki OPS. W marcu była możliwość aplikowania o środki w ramach programu ?Posiłek w domu i szkole? Dotychczas poprzednia pani kierownik OPS wnioskowała tylko do 60 proc. możliwości. My zaryzykowaliśmy i złożyliśmy wniosek na większą kwotę refundacji do 80 proc. i otrzymaliśmy zwrotu 42 tys. zł. Stąd też z tych pieniędzy kwota pójdzie na program osłonowy dotyczący leków. Pozostała kwota pójdzie na opłaty pobytu osób w schroniskach.

-Jeżeli w październiku do ośrodka zgłosi się osoba, która będzie posiadać faktury na leki z trzech ostatnich miesięcy czyli z września, sierpnia i lipca br. na kwotę wyższą niż 10 proc. jej dochodu miesięcznego to może ubiega się o tę dotację- mówiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Borkowska. Osoba mająca przykładowo 1380 zł. emerytury, 10 proc. tej emerytury to 138 zł., a rachunek na leki wyniósł 300 zł to wówczas OPS refunduje do 60 proc. wartości tego rachunku.

Wnioski będą przyjmowane do 20 października, następnie do 5 listopada i do 5 grudnia. Do złożenia wnioski będą potrzebna zaświadczenia o dochodach i faktury za leki, w przypadku wniosków składanych w listopadzie i grudniu, OSP będzie prosił także o kserokopie recept. Wszystko po to, aby nie przeznaczyć pomocy tym, którzy mogliby przykładowo kupić leki dla kilku osób z poza swojej rodziny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.