Porozumienie ponad podziałami. Z szacunku dla pszczelarzy

Dwa zarządy, dwa porządki obrad, dwie grupy pszczelarzy z własnymi racjami i argumentami, a jedno Nadzwyczajne Walne Zebranie w jednej sali – już z daleka wielka awantura wisiała w powietrzu i wydawać by się mogło, że nic nie powstrzyma emocji.
A przypomnijmy, że sprawa dotyczy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego znaczna część członków zdecydowała o zawiązaniu Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, które zostało zarejestrowane pod koniec czerwca bieżącego roku. Zaplanowane Walne Zgromadzenie miało ostatecznie rozwiązać kwestie związane z oddzieleniem się obu podmiotów pszczelarskich, działających na terenie miasta. W zebraniu wzięli udział członkowie zarządu Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach, który jest organem zwierzchnim Rejonowego Koła w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po zarejestrowaniu uczestników zebrania, zwrotem akcji była rozmowa na osobności Andrzeja Dąbrowskiego, prezesa ŚZP, z Józefem Misiurą, do niedawna prezesem RKP, obecnie prezesem Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej. Po kilkunastu minutach panowie wrócili na salę obrad, informując zebranych o podjętym porozumieniu. Dotychczasowy zarząd RKP złożył rezygnację. Zaproponowano osobne obrady dla koła i stowarzyszenia. Jak mówili obaj prezesi, za porozumieniem przemawia szacunek do ostrowieckiego środowiska pszczelarskiego, na który zasłużyło, poprzez swoją ciężką pracę i zaangażowanie w kultywowanie tradycji bartniczych. Obie organizacje podejmą porozumienia także w sprawach sztandaru, pieczęci, księgi pamiątkowej, które obecnie są w posiadaniu stowarzyszenia, a także w kwestiach finansowych.
Prezes stowarzyszenia Józef Misiura powiedział po zebraniu, że nie przewiduje problemów z dogadaniem się w tych kwestiach. Warto dodać, że oba przedmioty mają logo Rejonowego Koła Pszczelarzy, które nie zawiesiło swojej działalności.
Rejonowe Koło Pszczelarzy obecnie liczy ponad 40 osób. Na zebraniu pszczelarze wybrali ze swoich członków nowy zarząd. Funkcję prezesa objął Mirosław Gemzała, wiceprezesem został Marek Majewski, skarbnikiem Jan Bidziński, sekretarzem Cezary Pucułek, zaś członkami: Władysław Gałka i Czesław Zając. Rejonowe Koło Pszczelarzy działa w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1938 r. Prezes M. Gemzała mówi, że zamierza kontynuować zadania statutowe w partnerstwie ze Świętokrzyskim Związkiem Pszczelarzy w Kielcach, których głównym celem jest wspieranie środowiska, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy z zakresu nowych technologii i integracja. Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej liczy 95 członków i działa z zarządem w osobach: Józef Misiura – prezes, Krzysztof Klusek – wiceprezes, Paweł Płatek – sekretarz, Krzysztof Kaczmarski – skarbnik, oraz członkowie: Waldemar Bugajski i Eugeniusz Klusek. Stowarzyszenie w swojej działalności stawia także na wspieranie pszczelarzy i gospodarstw pasiecznych poprzez pomoc w pozyskiwaniu bezpośrednio funduszy unijnych, promowanie ostrowieckiego bartnictwa i wymianę doświadczeń oraz wiedzy naukowej.
Koło oraz stowarzyszenie działają w strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pszczelarze mogą być jednocześnie członkami zarówno koła, jak i stowarzyszenia, lecz wówczas nie mogą zasiadać w zarządzie ani jednego, ani drugiego podmiotu. Podjęte decyzje wszyscy przyjęli z ulgą. Pszczelarze pokazali, że są przykładem tego, iż można zachować się z klasą i dla dobra środowiska zawiązać porozumienie ponad podziałami. Jak mówią: ?Pan Bóg stworzył pszczoły, ale opiekę nad nimi powierzył nielicznym?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.