Szpital przed ogromnym wyzwaniem

Już w najbliższą środę radni Rady Powiatu będą dyskutować nad Programem Naprawczym, przedstawionym przez dyrektora ostrowieckiego szpitala, Andrzeja Gruzę i przyjętym przez zarząd powiatu ostrowieckiego.
Jak zaznacza starosta, Marzena Dębniak, Program będzie wdrażany etapami i jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację finansową ostrowieckiej lecznicy, zadłużonej na około 57 milionów złotych.
Przy pomnijmy, że o program naprawczy ostrowieckiego szpitala upominali się w minionej kadencji radni KWW J. Górczyńskiego, co nazywano przepychankami politycznymi. Trwający wówczas festiwal pseudo?sukcesów, minimalizowanie problemów szpitala i uspakajanie mieszkańców dziś przyniosło brzemienne skutki, z którymi musi zmierzyć się obecny zarząd. Nie jest tajemnicą, że dług szpitala, w tym wygenerowana ogromna strata ponad 16,5 milionów złotych jedynie za 2018 r., nie tylko stawia ostrowiecką lecznicę na jednym z najgorszych miejsc w kraju, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie likwidacji i pozbawienia dostępności do świadczeń medycznych mieszkańców miasta i powiatu ostrowieckiego. Nieudolność zarządzania szpitalem i brak konstruktywnych działań ówczesnego zarządu spowodowały, że dług szpitala dziś przewyższa jego majątek oraz stawia konieczność ratowania lecznicy za wszelką cenę, aby mieszkańcy w zagrożeniu zdrowia czy życia nie byli zmuszani do szukania pomocy w placówkach sąsiednich miast.
Jak mówi starosta M. Dębniak, Program Naprawczy zakłada restrukturyzację zadłużenia szpitala oraz zapewnienie zdolności do zwiększenia efektywności, a w konsekwencji do zmniejszenia straty w krótkim okresie. Jego wdrażanie zaplanowano do 2021 r. To obszerny dokument zawierający analizy finansowe i kierunki działań zmierzających do uzyskania rentowności szpitala.
Stąd też z jednej strony szpital będzie musiał zrezygnować z prowadzenia niektórych świadczeń, a z drugiej planowana jest rozbudowa i modernizacja bazy do realizacji innych świadczeń medycznych Obecnie w szpitalu funkcjonuje 16 oddziałów. Program zakłada obniżenie kosztów przez zamknięcie dwóch z nich: oddziału otolaryngologii oraz Zakładu Opiekuńczo ?Leczniczego, generujących największe straty. W przypadku otolaryngologii jest to 1,2 mln rocznie, zaś do ZOL?u trzeba dokładać 700 tysięcy złotych. Obecnie koszt dzienny pacjenta to około 120 zł, z czego 80 zł to dopłata szpitala. Rozbudowie zostałyby poddane oddziały ?Okulistyki i Pulmonologii, które po doposażeniu w nowy sprzęt, zwiększą rentowność wykonywanych świadczeń, a co za tym idzie przychodów szpitala. Pilnej restrukturyzacji wymagają oddziały ?Fizjoterapii Ambulatoryjnej oraz Ginekologii i Położnictwa. Program zakłada również udostępnienie Rezonansu Magnetycznego dla pacjentów z zewnątrz, co podniesie jego rentowność. Do tej pory był on wykorzystywany jedynie do wewnętrznej diagnostyki.
Dużym obciążeniem dla szpitala, co wskazują wykonane analizy, są koszty płacowe. Obecnie szpital zatrudnia 756 osób na umowy o pracę, zlecenia i umowy kontraktowe. Kluczowym zadaniem wskazywanym w Programie jest restrukturyzacja wynagrodzeń. Na oddziałach, które będą zamknięte, pracuje 40 osób. Jednak, jak potwierdza starosta M. Dębniak, nie będzie zwolnień. Pracownicy, którzy mają uprawnienia, przejdą na emeryturę, zaś pozostały personel zostanie zagospodarowany na innych szpitalnych oddziałach.
Koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania ostrowieckiej lecznicy i zachowaniu wysokiej jakości usług jest zdobycie dodatkowych środków finansowych i pokrycie części zobowiązań wymagalnych. Stąd też program przewiduje zaciągnięcie kredytu w wysokości 27 milionów na pokrycie strat.
Innym wyzwaniem jest budowa lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Poprzednie władze zrezygnowały z tej inwestycji, pomimo jej dofinansowania. Choć wiadomo było już w 2016 r. z rozporządzenia ministerstwa zdrowia, że obowiązek posiadania lądowiska do 2021 r. mają spełnić wszystkie szpitale powiatowe. Bez lądowiska nie będzie mógł funkcjonować Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zarząd powiatu mówi o bardzo trudnej sytuacji. Okres najbliższych trzech lat będzie czasem ogromnego i przełomowego w historii szpitala wyzwania. Jednak planowana realizacja inwestycji i modernizacji jest wizją, która w istotny sposób wpłynie na zwiększenie zakresu niektórych świadczeń po 2021 r. Program zakłada równoległe do działań zwiększających dochody, realizowanie działań z zakresu optymalizacji kosztów.
Choć celem Programu jest bezpieczeństwo lecznicze mieszkańców powiatu ostrowieckiego, to jego przyjęcie nie pozbawia ryzyka zagrożenia, jakim jest utrata szpitala. Stąd też zarząd powiatu pozostawia możliwość wprowadzania ewentualnych reform w trakcie jego realizacji. Szkoda, że w poprzedniej kadencji troska o ostrowiecki szpital i dobro pacjentów przegrało z upodobaniami politycznymi.
Dużym nieszczęściem dla przyszłości szpitala stało się przegłosowanie w 2017 r. uchwały dotyczącej zmiany w jego statucie, która odebrała Radzie Powiatu prawo przyjęcia sprawozdania finansowego szpitala oraz programu naprawczego, a przekazała te kompetencje wyłącznie zarządowi powiatu. Przez to opinie Rady Powiatu dotyczące kwestii związanych z funkcjonowaniem placówki nie miały charakteru wiążącego, co powodowało pełną swobodę w podejmowaniu i realizowaniu decyzji.
Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że uratowanie ostrowieckiego szpitala i zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom, to najważniejsze zadanie, które stoi przed zarządem powiatu. Pacjenci korzystający ze świadczeń medycznych lecznicy chcą mieć pewność, że są bezpieczni i oddają swoje zdrowie w ręce profesjonalnej kadry medycznej, dysponującej nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym trafne diagnozy oraz skuteczne leczenie. Pozbawienie mieszkańców tej możliwości, to dramat dla bardzo wielu rodzin. Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie i zdrowie. Czas pokaże czy uda się zrealizować założenia Programu Naprawczego. Opinie radnych w tej sprawie poznamy w środę, na najbliższej sesji.
A. Mroczek, D. Kisiel

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.