A jednak wójt nie jest karany

Wójt Hubert Ż., broniąc się przed zarzutem prokuratury, prosił Sąd Apelacyjny o uniewinnienie. -Nie popełniłem zarzucanych mi czynów – powiedział w dniu 21 października 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Sąd Apelacyjny w dniu 31 stycznia 2019 r. warunkowo umorzył postępowanie w jego sprawie.
W dniu 14 listopada 2014 r. Hubert Ż., ówczesny radny i kandydat na wójta, telefonicznie dowiedział się, że w okolicy są kolportowane szkalujące go ulotki.
Wynikało z nich, że on, jako kandydat na radnego, nie może pełnić funkcji wójta. Mimo transmisji w telewizji meczu piłkarskiego Polska – Gruzja wspólnie ze swym znajomym ruszył w teren oplem astrą, aby sprawdzić te pogłoski. Dziwnym trafem po drodze doszło do brzemiennego w skutki spotkania z Mariuszem K. oraz biznesmenem Piotrem L., którzy również wyjechali na tzw. rekonesans przedwyborczy tyle, że oplem corsą.
Sprawa o zniszczenie opla corsy, a także o zmuszanie Mariusza K. do określonego zachowania przez Huberta Ż. przeszła przez prokuraturę i trafiła do sądu. W dniu 15 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w wyroku uniewinnił Huberta Ż. od zarzutu uszkodzenia auta. W sprawie drugiego zarzutu, a mianowicie zmuszenia innej osoby do określonego zachowania (art. 191 par. 1 kk), sąd umorzył postępowanie.
W dniu 2 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Kielcach rozpatrzył apelację od tego wyroku, utrzymując go w mocy odnośnie zarzutu uszkodzenia auta, od czego radny został uniewinniony, a nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy co do drugiego zarzutu – tego z art. 191 par. 1 kk.
W dniu 11 lutego 2019 r., Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uznał Huberta Ż. za winnego stosowania przemocy wobec Mariusza K. Za czyn z art. 191 par. 1 kk wymierzył mu karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych określając wysokość każdej na kwotę 20 zł. Hubert Ż. nie został skazany przez sąd na karę pozbawienia wolności, czego wymagał przepis art. 191 par. 1 kk, ale na karę grzywny. Otóż Sąd posłużył się tu przepisem art. 37a kk., który stanowi, że jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, to można zamiast tej kary orzec karę nieizolacyjną, np. grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Oprócz kary grzywny sąd orzekł również o kosztach sądowych, którymi obciążył oskarżonego. W apelacji – co usłyszałem na sali sądowej – zarzucono wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych, a także obrazę przepisów procedury karnej, przy założeniu, że szkodliwość społeczna czynu była znikoma. Zarówno pełnomocnik oskarżonego, jak i sam oskarżony wnieśli o uniewinnienie.
Z kolei obecna na sali sądowej prokurator wniosła o odrzucenie apelacji i utrzymanie orzeczonego wyroku w mocy. Podobnie postąpił pełnomocnik pokrzywdzonego Mariusza K. W dniu 31 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Kielcach zmienił wyrok sądu I instancji i warunkowo umorzył postępowanie karne wobec Huberta Ż. Jak powiedziała sędzia przewodnicząca, ustalenia poczynione przez sąd I instancji co do stanu faktycznego były trafne. Co prawda sąd ostrowiecki dokonał wnikliwej analizy zgromadzonych dowodów, ale błędnie przyjął, że szkodliwość społeczna czynu była w tym przypadku znaczna. Hubert Ż.
dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa, ale szkodliwość tego czynu nie była znaczna. Z tego też powodu Sąd Apelacyjny zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania wobec oskarżonego na okres próby jednego roku.
Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Wtedy, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. W okresie próby, a nawet po jej zakończeniu sąd może podjąć postępowanie karne wobec oskarżonego. W takim wypadku sąd przeprowadza od początku postępowanie i wydaje wyrok. Po zakończeniu próby podjęcie postępowania możliwe jest nie później niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
Osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie, nie jest osobą karaną, skazaną, choć warunkowe umorzenie postępowania figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Może uzyskać zaświadczenie o niekaralności pomimo wpisu o warunkowym umorzeniu.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “A jednak wójt nie jest karany

  • 6 listopada 2019 at 06:29
    Permalink

    WARUNKOWE UMORZENIE STWIERDZA PRZEDE WSZYSTKIM ZE DO PRZESTEPSTWA DOSZLO.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *