W dialogu z sektorem pozarządowym

Samorząd gminny Ostrowca Świętokrzyskiego, ceniąc sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi, już tradycyjnie zorganizował spotkanie z przedstawicielami NGO, aby podsumować kończący się rok i zaprezentować priorytety na rok 2020.
– Dla mnie bardzo ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi- przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Spowodowane jest to tym, że pieniądze wydatkowane na współpracę ze: stowarzyszeniami, fundacjami, grupami nieformalnymi są bardzo rozsądnie wydane i z korzyścią dla mieszkańców. Świetnie, że w tych organizacjach są osoby, które wiele rzeczy wykonują bezinteresownie czując potrzebę działania. Jeśli taka postawa jest wsparta środkami z samorządu, przynosi wymierne efekty.
Prezydent przyznał, że jego zdaniem bardzo ważne są środki zaangażowane w profilaktykę prozdrowotną.
– W naszym banku danych mamy ponad osiemdziesiąt organizacji, ale muszę przyznać, że ich aktywność jest rożna- mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. W tym roku na zadania dla stowarzyszeń przeznaczyliśmy około 2,5 mln złotych i wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku kwota będzie podobna.
Prezydent Jarosław Górczyński, prezentując wysokość środków zaplanowanych dla sektora pozarządowego wielokrotnie akcentował, że wartości są prognozowane i mogą ulec zmianom. Wynika to również z tego, że obok konkursów, to organizacje mogą same zgłaszać propozycje zadań do realizacji.
– Z roku na rok widzimy wzrost ilości umów zawieranych na podstawie tzw. skróconego postępowania z organizacjami pozarządowymi. Na tej podstawie podmioty mogą ubiegać się o dotację dwa razy do roku, nie większą niż po 10 tys. złotych. W 2018 zawarliśmy 19 takich porozumień, a w tym też już mamy kilkanaście, co świadczy o aktywności podmiotów- mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
W toku dyskusji z przedstawicielami sektora pozarządowego pojawiły się propozycje wsparcia przez samorząd badań mammograficznych, czy organizacji zimowego i letniego wypoczynku najmłodszych.
W prognozie budżetowej na rok 2020 wstępnie zaplanowano następujące wysokości środków dla organizacji pozarządowych, które zostaną rozdysponowane na podstawie ogłaszanych konkursów: pomoc społeczna 1 155 tys. zł., ochrona i promocja zdrowia 70 tys. zł., kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 60 tys. zł., przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 200, 7 tys. zł., wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 50 tys. zł, rozwój sportu 900 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *