Starożytne cmentarzysko w Garbarczu

Już po raz trzeci naukowcy z Państwowego Muzeum w Warszawie, Barbara i Sławomir Sałacińscy prowadzili badania archeologiczne na zlokalizowanym w Garbaczu, w gminie Waśniów, cmentarzysku, które stanowi zbiór wiedzy na temat życia prehistorycznych społeczności, w tym osad pierwszych rolników na ziemiach polskich.
Podobne miejsca odkryto w Broniszowicach i w Stryczowicach w gminie Bodzechów. Archeolodzy datują je na młodszą epokę kamienia, w przypadku Garbacza to IV -III tysiąclecie przed Chrystusem. Jak mówią naukowcy, cmentarzyska tworzą monumentalne grobowce megalityczne o konstrukcjach zbudowanych z dużych brył i bloków kamiennych. Mają one zarys trójkąta lub trapezu i osiągają ponad 30 metrów długości oraz około 1,5 metra szerokości. Ich dna wyłożone były płaskimi płytami, z obstawami i pokrywami. Wyposażenie zmarłych w drogę w zaświaty stanowiły nieliczne, ale bardzo wartościowe przedmioty. Archeolodzy znajdują tam gliniane naczynia – puchary, amfory, flasze, a także wartościowe narzędzia: topory, noże, wykonane z kamienia i krzemienia, nierzadko importowane z południowego -wschodu, głównie z Wołynia.
Zdaniem naukowców, świadczy to o wysokim poziomie życia ówczesnych społeczności i wymianie towarowej na duże odległości. Wysoki poziom życia potwierdzają też rozbudowane formy osadnicze i pogrzebowe. Jak mówią naukowcy, monumentalne cmentarzyska z gminy Waśniów stanowią bardzo istotną część neolitycznego, megalitycznego centrum na ziemiach polskich i szeroko pojętej ziemi sandomierskiej. Podobne, tak spektakularne miejsca archeolodzy znaleźli jedynie w pobliskim Pawłowie oraz w Kicharach i Malicach Kościelnych.
Wykonywanie badań starożytnych cmentarzysk w powiecie ostrowieckim są możliwe dzięki wsparciu Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Wielkim orędownikiem prowadzonych badań jest wójt Krzysztof Gajewski, który współpracuje w tym zakresie z naukowcami.
W tym sezonie prace prowadzono w obrębie dwóch arów. Jak mówią archeolodzy, w trakcie badań oprócz neolitycznych konstrukcji grobowych kultury pucharów lejkowatych, natrafiono na ślady jeszcze starszego osadnictwa, około tysiąc lat wcześniejszego, związanego z napływem społeczności wczesnorolniczych z terenów obecnych Węgier i Słowacji. Fragmenty ceramiki i zabytki krzemienne potwierdzają istnienie tu wioski.
-Rozpoznanie grobowców w Garbaczu jest niezmiernie ważnym elementem w badaniach związanych z rekonstrukcją starożytnego krajobrazu kulturowego. Dotychczasowe prace wykopaliskowe przeprowadzone przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, przy ogromnym wsparciu gminy Waśniów i świętokrzyskiego konserwatora zabytków, wskazują na unikatowy charakter badanego cmentarzyska i wielkie jego znaczenie zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie i europejskie -mówią archeolodzy: Barbara i Sławomir Sałacińscy z PMA w Warszawie.
Jak mówią naukowcy, wskazana jest kontynuacja badań, stąd też w przyszłym roku w Garbaczu pojawią się znowu ekipy archeologiczne, aby odkrywać kolejne tajemnice starożytnego cmentarzyska. Mieszkańcy przyjaźnie są nastawieni do naukowców, których pojawienie się już nikogo nie dziwi, ale wciąż wzbudza ciekawość.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *