Które drogi na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego zmienią swe oblicze?

Prezentujemy wykaz ulic w naszym mieście, które w najbliższej przyszłości będą remontowane, budowane lub rozbudowane:

?Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T – ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim?, Długość ? 0,997; koszt: 4.605.526,81, dofinansowanie: 2.731.057,00, wykonawca: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane ?DROGBUD?
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i budowa drogi na 2 odcinkach; pierwszy o długości 574 mb. obejmujący wykonanie jezdni bitumicznej szerokości od 6 m do 7 m, chodnika z kostki betonowej szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni zieleńcem, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,0 m, drugi o długości 423 mb. obejmujący wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni zieleńcem, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,0 m. Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku 948 m oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.


?Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T – ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Iłżeckiej do ul. Zwierzynieckiej?, Długość ? 0,632; koszt: 3.432.935,08, dofinansowanie: 1.466.216,00, wykonawca: ?BUDROMOST Starachowice Sp. z o.o.?
W zakresie wykonania nawierzchni ulicy szerokości 7,0m z masy mineralno ? bitumicznej, budowę kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego w technologii LED, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości 2.0 m o nawierzchni asfaltobetonowej oraz chodnika szerokości 1,5 m z kostki betonowej brukowej.


?Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim?, Długość ? 0,867; koszt: 4.439.449,87, dofinansowanie: 2.646.400,00, wykonawca MPRD Sp. z o.o.
Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu; nawierzchni bitumicznych ulic o łącznej powierzchni 6.690 m kw. wraz z korektą łuków ulic na skrzyżowaniach, remontu chodników dla pieszych o łącznej powierzchni 4.440 m kw., krawężników oraz zjazdów na posesje. Zakres robót obejmuje również remont oświetlenia ulic, polegający na wymianie opraw oświetleniowych, jak również kompletnych słupów oświetleniowych i remont kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów i włazów kanałowych.


?Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki ? etap II ? od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim? Długość ? 1,120; koszt: 6.768.323,71, dofinansowanie: 3.815.394,00 , Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane ?DROGBUD?.
Przedmiotem zamówienia jest: budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki, na odcinku od ul. Milewskiego do Jana Samsonowicza o długości 1120 mb. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 7,0 m, chodnika z kostki betonowej szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni zieleńcem, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na całym odcinku od ul. Milewskiego do ul. Jana Samsonowicza. Ponadto zaplanowano wykonanie dróg dojazdowych, zjazdów na posesje oraz 5 szt. zatok autobusowych. A także zakłada budowę ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m w ciągu drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki, na odcinku od ul. Milewskiego do Jana Samsonowicza o długości 1120 mb.


?Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ulica Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim?, Długość ? 0,382; koszt: 1.738.261,18, dofinansowanie: 1.042.956,00, wykonawca: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane ?DROGBUD?
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 382 m, szerokości 7 m o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z budową 2 zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów do posesji z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kanału w ul. Kolonia Robotnicza oraz budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED.


?Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych ? drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych?, Dł ugość ? 1,537; kosz t: 7.082.541,58, dofinansowanie: 4.227.108,00, wykonawca: TRAKT SA
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej klasy L o łącznej długości 680 mb o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa dróg wewnętrznych o łącznej długości 857 mb (łączna długość dróg 1.537 mb) wraz z chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oraz oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesje, zieleńcami i oznakowaniem. Prace będą realizowane w cyklu dwuletnim.


?Budowa drogi gminnej, stanowiącej łącznik między nowo projektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim?. Długość ? 0,606; kosz t: 3.339.291,67, dofinansowanie: 1.914.805,00, wykonawca MPRD Sp. z o.o.
Zadanie obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni zieleńcem, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2 m. Zakres robót obejmuje również wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz małego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Denkowską.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *