Nowe zasady na drogach

Ręce na kierownicy, kontrola pod zakazem, sprawdzanie stanu licznika, a także suwak – to nowe, które obowiązuje lub będzie obowiązywać niebawem wszystkich kierujących pojazdami na publicznych drogach.

Ręce na kierownicy

Jak już informowaliśmy na łamach „Gazety Ostrowieckiej”, od 7 listopada 2019 r. obowiązują nowe zasady kontroli kierujących pojazdami. Można je znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego oraz w nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

-Według nowych przepisów, dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego –informuje nadkomisarz Kamil Tokarski, oficer prasowy KWP w Kielcach. Oznacza to, że kontrole drogowe będą mogły być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy. Dotyczy to zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów.

Kontrola drogowa może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń. W przypadku kiedy funkcjonariusz poleci trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie wykona któregokolwiek z tych poleceń, zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Ten przepis obowiązuje już od wielu lat, nie jest to nowość.

Na zaproszenie i szybkie kontrole trzeźwości

Rozporządzenie rozszerza katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej.

W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy – tak przewiduje projekt rozporządzenia. Zawarte w nim nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą.

Stan licznika

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym, od 1 stycznia 2020 r. kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika. W praktyce oznacza to konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej interwencji.

Wyjątek będą stanowiły akcje typu trzeźwy poranek. W przypadku pojazdów holowanych lub przewożonych na lawetach ministerstwo daje funkcjonariuszowi dowolność. To mundurowy zdecyduje, czy kontrolować stan licznika.

Korytarz życia i suwak

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła obowiązek  tworzenia tzw. korytarza życia i jazdy „na suwak”. Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych oraz zmniejszenie zatorów drogowych i poprawa bezpieczeństwa w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku jeden z nich się kończy.

Nowe przepisy określają zasady tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. Pojazdy jadące skrajnym lewym pasem ruchu muszą zjechać do lewej krawędzi drogi, z kolei pojazdy na pozostałych pasach jezdni zjeżdżają do prawej.

W przypadku jazdy na suwak w sytuacji, gdy zmniejsza się ich liczba pasów, a w miejscu zwężenia powstaje zator, zasada ruchu będzie wyglądać następująco: pojazdy jadące pasem z kontynuacją jazdy, będą musiały wpuszczać na przemian samochody z pasa, który się kończy. Każdy kierowca będzie miał obowiązek wpuścić przed siebie jeden samochód. Z kolei w przypadku, gdy z trzech pasów droga zwęża się tylko do jednego, kierowca jadący pasem z kontynuacją będzie musiał wpuścić po jednym aucie z każdego kończącego się pasa jezdni.

Za utrudnianie przejazdu służbom ratowniczym lub zakłócanie płynnej jazdy „na suwak”, kierowca może zostać pouczony lub ukarany mandatem w wysokości do 500 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *