Kim jest nowy wojewoda świętokrzyski?

Zbigniew Koniusz został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wojewody świętokrzyskiego. Dotychczas pełniący obowiązki wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski otrzymali mandaty posłów na Sejm RP.
Zbigniew Koniusz jest lekarzem pediatrą, doktorem nauk medycznych. Przez ostatnich piętnaście lat był m.in. kierownikiem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Pińczowie oraz pełnił funkcje kierownicze w samorządowych placówkach służby zdrowia. Pełnił także funkcję lekarza koordynatora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *