Dyrektor Andrzej Przychodni: -Priorytetem realizacja wytycznych UNESCO

Andrzejowi Przychodniemu, nowemu dyrektorowi Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, towarzyszyliśmy w jego pierwszym dniu pracy.
Jak podkreśla wicestarosta Andrzej Jabłoński, na jego barkach spoczywa odpowiedzialność realizacji wytycznych UNESCO, dotyczących wpisu Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na Światową Listę Dziedzictwa, głównie poprzez utworzenie parku kulturowego. Dyrektor musi także czuwać nad przeprowadzeniem rozpoczętych inwestycji, zarówno w samych Krzemionkach, jak i na terenie Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, mających na celu zwiększenie dostępności tych obiektów dla turystów. Muzeum powinno także postarać się o zwiększenie puli finansowania placówki poprzez pozyskanie współfinansowania przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego lub urząd marszałkowski.
-Wyzwanie, które stoi przede mną, jest duże i szczerze mówiąc, gdyby nie słowa zachęty i rekomendacje, które uzyskałem ze strony środowiska muzealniczego, to nie wiadomo, czy dzisiaj rozmawialibyśmy – mówi Andrzej Przychodni. -Jednak dzięki zapewnieniom szefów jednostek muzealnych i archeologicznych w Krakowie, Warszawie, czy Poznaniu możemy liczyć na ciekawy okres w dziejach Krzemionek i całym muzeum, związany z harmonijną współpracą z tymi jednostkami, dotyczącą nie tylko ekspozycji i form udostępniania, ale przede wszystkim opieki nad zabytkiem, zgodnie z zaleceniami UNESCO. W tej materii czeka nas wspólny z gminami Ćmielów, Bodzechów wysiłek nad utworzeniem parku kulturowego.
Dyrektor Andrzej Przychodni nie ukrywa, że problemem jest również brak wystawy stałej na Krzemionkach. W czasie zamknięcia Krzemionek na czas prac inwestycyjnych, cały ruch turystyczny skupi się na wiosce neolitycznej i prowadzonej tam działalności edukacyjnej. Dlatego muzeum w celu przedstawienia nowej oferty dla turystów już nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniami Muzeów na Wolnym Powietrzu i Archeologów Eksperymentalnych.
-Chcę, aby podniosły się również kompetencje samego zespołu muzealnego poprzez wspólnie wypracowany nowy sposób funkcjonowania placówki, co narzuca sam wpis na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO – mówi Andrzej Przychodni. –Czas do zakończenia prac inwestycyjnych jest dla mnie korzystny, bo daje możliwość wypracowania właśnie nowego modelu współpracy z załogą, czy też określenia możliwości rozszerzenia zespołu muzealnego, co zależy od zakresu współpracy z ministerstwem kultury i dziedzictwa narodowego oraz województwem świętokrzyskim.
Według dyrektora, samo pojęcie marki Krzemionek, w związku z uzyskaniem przez muzeum wyższej rangi formalnej, powinno zostać przeformatowane. Wiąże się to z wprowadzeniem nowego modelu pozytywnej promocji ostrowieckiego muzeum.
-Częstocice nie mogą być ubogim dodatkiem do struktury muzeum – podkreśla Andrzej Przychodni. –Światło, które pada na Krzemionki, musi także ogrzać wzgórze pałacowe w Częstocicach. W ramach wystawy stałej na Krzemionkach będziemy nawiązywać do wydobycia i obróbki krzemienia pasiastego, zaś w Częstocicach, pełnego śladów pradziejowych, chcemy ukazywać historię wzgórza, która – jestem przekonany – jest ciekawa nie tylko dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. W pałacu mogą odbywać się również inne wydarzenia kulturalne, jak chociażby koncerty plenerowe, czy kameralne.
Andrzej Przychodni nie opowiada się za postulowanym przez pewne środowiska rozdzieleniem muzeum i np. przekazaniem jego części w Częstocicach miastu.
-Formy, które są związane z działalnością muzealną i które nie przystają do działalności samych Krzemionek, będą realizowane w Częstocicach, na dodatek w ciekawym otoczeniu – dodaje dyrektor. -Takie też jest stanowisko organizatora muzeum, czyli władz powiatu ostrowieckiego. Podział muzeum stworzyłby wiele problemów, chociażby z zachowaniem zbiorów archeologicznych, gromadzonych w ramach naszej placówki.
Jeśli chodzi o zakres prac archeologicznych, to dyrektor uważa, że najważniejszą kwestią jest przede wszystkim stworzenie dokumentacji ich stanu faktycznego, głównie na Koryciznie. Zanim więc zaczniemy planować nowe prace, choćby inwazyjne i ingerujące w część zabytkową, najpierw musimy przeprowadzić ich szczegółową inwentaryzację. Poza tym, nowymi pracami archeologicznymi są zainteresowani specjaliści z całej Polski zajmujący się górnictwem krzemienia pasiastego. Okaże się więc, czy składane przez nich projekty grantowe na prowadzenie prac archeologicznych będą realizowane.
-Opowiadam się za powołaniem zespołu eksperckiego, który byłby w stanie ocenić, które z tych działań o charakterze badawczym są niezbędne w celu wypełnienia warunków narzucanych nam przez UNESCO. Niestety, sądzę, że nasza wiedza, przy tak szerokim zakresie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, będzie musiała pozostać ograniczona – podkreśla dyrektor A.Przychodni.
Krzemionki czeka także promocja o charakterze ogólnopolskim, czy wręcz europejskim. Na bazie chociażby Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia ma ją zapewnić m.in. rozszerzana współpraca z wieloma instytucjami.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *