Samorząd Ostrowca urealnia wysokość opłaty śmieciowej. Zapłacimy drożej!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wzorem samorządów w całym kraju, jednak dopiero po sześciu latach utrzymywania wysokości opłaty śmieciowej na niezmiennym poziomie, urealni jej stawki. Chcąc uszczelnić system gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku zapłacimy 16 zł. za odpady segregowane od jednego mieszkańca. W gospodarstwach liczących 5 osób i więcej zapłacimy – 69 złotych. Za niesegregowanie naliczana będzie kara w wysokości dwukrotności ceny podstawowej, czyli 32 złotych. Za takim scenariuszem głosowało 14 radnych, zaś czterech było przeciw.

Podjęciu takiej, anie innej decyzji towarzyszyła wielogodzinna dyskusja. Mimo bardzo merytorycznej argumentacji podwyżki ze strony wiceprezydenta Dominika Smolińskiego innego zdania byli radni PiS, którzy uważali że podwyżka rzędu 113 % jest za wysoka. Sami zaproponowali zwiększenie opłaty, ale do 10 zł, ale nie padło w jaki sposób ta wielkość został skalkulowana, ani gdzie należy szukać pozostałych kilku milionów do zbilansowania systemu.

Wiceprezydent argumentował podwyżkę wzrostem kosztów energii, paliw, płacy minimalnej, oraz wyższą opłatą marszałkowską. Mówił też jak wzrosły koszty zagospodarowania odpadów, choćby związku z tym, że segregujemy je na większą ilość frakcji.

Podczas dyskusji sporo mówiono o obawach, że wyższa opłata spowoduje dalsze zmniejszenie zawierania deklaracji śmieciowych. Mówiło się o rozważeniu możliwości utworzenia gminnego podmiotu, który zajmie gospodarką śmieciową, w wyniki czego koszt usługi będzie niższy.  Aż wreszcie sporo miejsca poświęcono potrzebom wprowadzenia skutecznego sposobu zmuszającego do segregacji odpadów w budownictwie wielorodzinnym, np. poprzez system monitoringu czy stosowanie dedykowanych worków na śmieci.

Może szkoda, że wcześniejszych latach wiedząc, że system się nie bilansuje już wówczas trzeba było już zaproponować podwyżkę- mówiła przewodnicząca Rady Miast Irena Renduda- Dudek. Może należało kwotę opłaty podnosić przez te sześć lat sukcesywnie co roku po 2-3 złotych? Nie wiem Jesteśmy zmuszeni w tej chwili ten temat uciąć bowiem inaczej dalej będzie on narastał.(?) Nie chciałabym mieszkańców karać, ale może uda się nam ostrowczan jakimś sposobem zmobilizować do segregowania śmieci.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *