Najnowocześniejsza oczyszczalnia w regionie (zdjęcia)

W Kunowie uroczyście została otwarta oczyszczalnia ścieków. Na tę chwilę długo czekali mieszkańcy gminy. To największa inwestycja w gminie i jednocześnie jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Lech Łodej, senator Jarosław Rusiecki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Rakoczy, prezes firmy wykonawczej ?Schwander Polska? Stanisław Malinowski, zastępca kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Waliszewski oraz mieszkańcy: Marek Sieroń i Paweł Bugajski.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Marzena Bernat wójt Brodów Iłżeckich, przedstawiciel starosty ostrowieckiego naczelnik Andrzej Potorski, przedstawiciel prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego naczelnik Artur Majcher, radny powiatowy Marek Bilski, komendant Komisariatu Policji w Kunowie Mariusz Wiączek, radni miejscy, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy podległych jednostek, druhowie OSP i przedstawiciele KGW,  a także stowarzyszeń, organizacji i zaprzyjaźnionych instytucji. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii w Kunowie.

-Oczyszczalnia jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Wartość zadania to 16 milionów, z czego 7,3 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. To dobre dofinansowanie. Bez tego wsparcia nie byłoby nas stać na tę inwestycję, a była ona konieczna. Od początku ubiegłej kadencji nie miałem wątpliwości, że problem oczyszczalni ścieków należy jak najszybciej rozwiązać Przygotowywaliśmy tę inwestycję od początku – poprzez zaprojektowanie, pozyskanie środków zewnętrznych i zabezpieczenie wkładu własnego z obligacji. To największa inwestycja  w gminie. Oczyszczalnia będzie służyła mieszkańcom przez długie lata. Pozwoli również na zawrócenie ścieków z Boksycki, Wymysłowa i kunowskiej ul. Wspólnej, które do tej pory szły do Ostrowca Świętokrzyskiego, co przyniesie oszczędności -mówił burmistrz L. Łodej.

Problem braku nowoczesnej oczyszczalni doskwierał mieszkańcom od kilku lat. Poprzedni obiekt funkcjonował od lat 70. i nie spełniał swojej roli. Zbiorniki wręcz puchły i były obawy, że się rozpadną. Ponadto latem mieszkańcy skarżyli się na straszny fetor z oczyszczalni, który uniemożliwiał im normalne życie. Obecny obiekt ma wydajność 2 tys. m sześc. na dobę, podczas gdy dotychczasowa oczyszczalnia miała zaledwie wydajność na poziomie 800 m sześc. Stary obiekt odebrał ścieki jedynie z Rudek, Kunowa i Nietuliska Dużego.

Jak mówił wykonawca S. Malinowski, nowa oczyszczalnia została wykonana w technologii MBR – Membrane Biological Reaktor, opartej na ultrafiltracji membranowej, zapewniającej wysokoefektywne oczyszczanie ścieków dowożonych oraz dopływających siecią kanalizacyjną. Obiekt zawiera: studnię pompowni ścieków surowych, studnię zbiorczą, pomieszczenia sitopiaskownika i ciąg zlewczy, pomieszczenia odwodnienia i higienizacji osadu, dmuchaw i filtracji, pomieszczenie garażowe, komorę zbiornika buforowego, zbiornik reaktora biologicznego, dwie komory filtracji, studnię ścieków, filtr węglowy oraz suszarnię odpadów. Przy obiekcie zostały też wykonane elementy związane z infrastrukturą techniczną – drogi, chodniki, drogi pożarowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. W celu obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW. Pokrywa ona w stu procentach zapotrzebowanie na energię. Efektem końcowym jest wzrost przepustowości, co umożliwi dalszy rozwój kanalizacji na terenie gminy. Obecnie już po przetargu jest zadanie budowy kanalizacji w Janiku, która zostanie podłączona do oczyszczalni. To kolejne duże wyzwanie przed gminą. Dla celów obiektu kilka dni temu został też zakupiony samochód, choć używany lecz w dobrym stanie. Poprzedni pojazd nie nadawał się już do eksploatacji. Na terenie oczyszczalni będą także prowadzone badania naukowe procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić wszystkie pomieszczenia obiektu i zapoznać się procesem oczyszczania ścieków.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali: Orkiestra Dęta pod batutą Jerzego Kłonicy oraz zespół ?Kunowianie? pod kierunkiem Pawła Cieślika.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *