Ostrowiecka Szkoła Zarządzania oraz Fundacja „Anielskie Skrzydła” Liderami Ekonomii Społecznej

Na co dzień pracują na rzecz promowania postaw prospołecznych i upowszechniania ekonomii społecznej w samorządach, stowarzyszeniach i przedsiębiorstwach.
Podczas uroczystej gali odbywającej się w Centrum Kongresowym Targów Kielce, docenieni zostali: w kategorii Biznes Prospołeczny ? Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, a w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej ? Fundacja ?Anielskie Skrzydła? z Ostrowca Świętokrzyskiego.


Uroczystość zorganizowana w Targach Kielce dedykowana była wszystkim tym, którzy na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego potrzeby. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Samorząd Prospołeczny ? nagradzane są samorządy, które w swoich działaniach kierują się prospołecznymi wartościami, Biznes Prospołeczny, który na równi z ekonomicznym rachunkiem zysków i strat stawia realizację celów społecznych oraz Podmioty Ekonomii Społecznej, które z zasady zajmują się reintegracją tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali gospodarze uroczystości ? wicemarszałek Renata Janik oraz Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Galę uświetnili znakomitymi występami wokalnymi m.in. stypendysta ?Fundacji Nasze Zdrowie?, aktor Teatru Daję Słowo Wojciech Makowski i działający przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie zespół Grześki. Gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa Trzy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *