Nie wszystkim podoba się polityka czynszowa OTBS

Część osób wynajmujących od Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego mieszkania przy ulicy Reja nie jest zadowolonych z praktyk, jakie wobec nich prowadzi gminna spółka.
Teraz punktem zapalnym są wysokości stawek czynszowych, które są zdaniem mieszkańców zbyt wysokie. Pomocy szukają nawet w Najwyższej Izbie Kontroli, od której domagają się przeprowadzenia szczegółowej kontroli OTBS-u w zakresie realizacji zadań społecznego budownictwa mieszkaniowego.
– Wzrost stawki czynszu o niecałe 40% w krótkim okresie, bo 6 miesięcy, może być nie do udźwignięcia przez mieszkańców i według ich opinii nie jest zasadny – czytamy w piśmie skierowanym do kieleckiej delegatury NIK.
Jak wyjaśniają mieszkańcy, w lutym dostarczono im wypowiedzenia czynszu lokalu i ustalono zmianę kwoty z dniem 1 czerwca br. z 7,68 zł/m kw. na 8,38 zł/m kw., zaś we wrześniu otrzymali informację o kolejnej podwyżce z 8,38 zł/m kw. na 10,50 zł/m kw. od 1 stycznia 2020 r. Podnoszą oni, że w przypadku pierwszej podwyżki nie otrzymali jej uzasadnienia, zaś w drugim, gdzie pada stwierdzenie, iż jest to podyktowane wyłącznie wzrostem kosztów niezależnych od spółki, uzasadnienie jest niewystarczające.
Ich zdaniem ponadto w Kieleckim TBS jest taniej, bo stawki czynszu są niższe i wynoszą 10,37 zł/m kw., a tam są wyższe zarobki niż w Ostrowcu Świętokrzyskim.
OTBS w odpowiedzi, która trafiła także do NIK wyjaśnia, że w latach 2006 -2016 mimo wzrostu cen i wynagrodzeń, stawka czynszu nie rosła i utrzymywała się na poziomie 6,68 zł.
Wzrost czynszu w ostatnim okresie zdaniem władz OTBS podyktowany jest koniecznością zrównoważenia kosztów z przychodami dla nieruchomości. Wartość odtworzeniowa 1 m kw. dla województwa świętokrzyskiego na podstawie obowiązujących zapisów daje możliwość określenia opłaty o wartości 12,20 zł/m kw.
OTBS podaje też szczegóły kalkulacji czynszu i to, że w Kieleckim OTBS czynsz w lokalach bez partycypacji, czyli taki, jak w ostrowieckich osiągnął 16 zł, zaś w Starachowicach 11 zł z 1 m kw. i to już od sierpnia 2018 r. OTBS ponadto w kilkustronicowej odpowiedzi odnosi się do innych wątpliwości mieszkańców, m.in. informuje, że ostatni wzrost stawki nie jest o 40% tylko o 25,3%.
Pytany o skargę mieszkańców rzecznik kieleckiej delegatury NIK Zdzisław Kałamaga wyjaśnił, że mimo, iż nie było możliwe wszczęcie kontroli, ale poproszono o złożenie wyjaśnienia przez ostrowiecką spółkę.
-Odpowiedź w tej sprawie nadesłana przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest precyzyjna i logiczna – przyznaje rzecznik kieleckiego NIK, Zdzisław Kałamaga. Ponadto w przypadku dalszych wątpliwości OTBS w piśmie prosi zainteresowane osoby o bezpośredni kontakt. Tym samym sprawę uważam za zamkniętą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *