Ważna deklaracja na Krzemionkach

Trwają bardzo dobre rozmowy z samorządem województwa dotyczące współfinansowania i współprowadzenia Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. oraz jego oddziału w Krzemionkach. Wstępną deklarację pomocy złożył marszałek Andrzej Bętkowski. Wysokość dofinansowania i szczegółowe warunki współpracy zostaną wypracowane podczas kolejnych spotkań.

– Krzemionki to obiekt wyjątkowy w skali światowej. Jest również jedynym z województwa świętokrzyskiego, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cieszę się, że wyjątkowość obiektu dostrzega marszałek województwa i deklaruje wsparcie finansowe- wyjaśniła starosta Marzena Dębniak

Perspektywy jakie niesie dla województwa wpis na Listę UNESCO dostrzega marszałek Andrzej Bętkowski. Podkreśla, że jest on szansą na rozwój nie tylko samego obiektu, ale i regionu.

– Szansy jaką daje wpis Krzemionek na Listę UNESCO nie możemy zmarnować. Myślę, że województwo będzie współpracować i pomagać. Jeśli chodzi o wysokość wsparcia zależeć będzie ono m.in. od decyzji sejmiku województwa- powiedział marszałek Andrzej Bętkowski

Warto podkreślić, że starosta Marzena Dębniak prężnie zabiega o wsparcie finansowe również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o bieżące wsparcie obiektu, ale również zwrot dodatkowych kosztów poniesionych przy realizacji inwestycji w muzeum. Przypomnijmy chodzi i kwotę rzędu 3 milionów złotych, którą powiat musiał zabezpieczyć, aby niezbędne prace mogły się rozpocząć.

– Zabiegamy również o wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to związane z tym, że Krzemionki nie są już tylko obiektem rangi powiatowej czy regionalnej, ale dziedzictwem światowym. Stad potrzeba dofinansowania muzeum, aby nie tylko po prostu funkcjonowało, ale mogło się rozwijać- powiedziała starosta Dębniak

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *