Stulecie Polskiego Czerwonego Krzyża (zdjęcia)

W sali Ostrowieckiego Browaru Kultury, z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się jubileuszowe spotkanie, dedykowane wszystkim ostrowczanom, którzy tworzyli, tworzą i wspierają ruch czerwonokrzyski.
W uroczystym spotkaniu wzięli udział: parlamentarzyści – senator Jarosław Rusiecki i poseł i Andrzej Kryj, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Irena Renduda -Dudek przewodnicząca Rady Miasta, naczelnik edukacji starostwa ostrowieckiego, Mariusz Łata, przedstawiciele lokalnych instytucji, dyrektorzy placówek oświatowych, przewodniczące szkolnych kół PCK, opiekunki świetlic środowiskowych, a przede wszystkim młodzież.
Jubileuszowe spotkanie było wyjątkową okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy realizują i wspierają idee PCK, a mianowicie honorowym krwiodawcom, członkom grup ratownictwa medycznego, wychowawcom świetlic środowiskowych, przewodniczącym szkolnych kół PCK, młodzieży szkolnej oraz licznej grupie przyjaciół PCK, którzy wspierają ten ruch.
Historia największej organizacji humanitarnej rozpoczyna się w 1859 r. Henry Dunant, szwajcarski kupiec, spiesząc na spotkanie z Napoleonem, przejeżdżał obok włoskiego miasta Solferino, gdzie dogorywała najkrwawsza w ówczesnej Europie bitwa, w której zginęło ponad 40 tys. żołnierzy. Pomagał rannym, angażując do tego okoliczną ludność. Później opublikował książkę, w której zaproponował powołanie we wszystkich krajach stowarzyszenia pomocy. Zaproponował, aby zajęło się ono przygotowaniem wolontariuszy, którzy mogliby nieść pomoc rannym. Aby byli bezpieczni, muszą się wyróżniać przy pomocy znaku, uznawanego przez wszystkie strony konfl iktu. Tak zrodziła się idea czerwonokrzyska. W Polsce po I Wojnie Światowej powstało Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, a od 1927 r. nosi ono nazwę Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1939 r. liczyło ono już 850 tys. członków. W okresie międzywojennym Zarząd Miejski PCK miał swoją siedzibę przy ulicy Stodolnej. Niedawno budynek ten odzyskano po blisko 70 latach. Niestety, nie znaleziono dokumentów, które by przybliżyły pracę organizacji w tym okresie. Działalność społeczna, opiekuńcza często była łączona z działalnością patriotyczną. Wśród 29 powieszonych Obywateli Ostrowca na Rynku w 1942 r. był Leon Smoleński, skarbnik ZM PCK, działacz AK. W tym czasie do naszego miasta trafiły transporty przesiedleńców z poznańskiego. W 1940 r. było w Ostrowcu aż 2.400 wysiedlonych. Opiekę nad nimi przejął PCK. Po wojnie, dzięki pomocy tej organizacji tysiące rodzin odnalazło swoich najbliższych. W latach 50. pracą miejskiej organizacji PCK kierował lekarz, społecznik Jan Milewski. Od 1958 r. PCK rozpoczął promowanie idei honorowego krwiodawstwa.


Ogromne zasługi w popularyzacji tej szlachetnej idei ma inny ostrowiecki lekarz Eugeniusz Dziewulski, który jest do dziś patronem hutniczego klubu HDK. W latach 80. poprzedniego wieku skupiał on ponad 2 tysiące członków i wspierał nie tylko wszystkie lokalne akcje krwiodawstwa, ale także szpital dziecięcy w Busku Zdroju. Pracą hutniczego klubu kierowali: Grzegorz Zakrzewski, Robert Podsiadły i Janusz Czupryński. Popularyzowali oni ruch krwiodawstwa wśród pracowników ostrowieckich firm, a później głównie wśród młodzieży szkolnej. Od 1991 r. pracą miejskiego, a później rejonowego zarządu PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim kierował Stanisław Fiolik, zanany społecznik. Twarzą wielu akcji charytatywnych była Halina Tomczyk, wieloletnia sekretarz zarządu. PCK obok krwiodawstwa organizuje akcje i wspiera osoby najuboższe. Zapewnia usługi opiekuńcze, dożywianie w szkolnych stołówkach.


Od 15 lat PCK prowadzi też na terenie miasta świetlice środowiskowe.
-Wiedza na temat przedwojennego PCK w Ostrowcu jest niewielka i podawana jedynie w przekazach ustnych. Jedynym dokumentem z tamtego okresu jest dokument własności wraz z planem budynku z 1936 r, dzisiejszej siedziby PCK. Wówczas PCK zajmowało się przygotowywaniem do pracy kadry medycznej -ratowników medycznych i sióstr PCK, a także prowadzeniem przytulisk i ochronek. Od 1958 r. nasz oddział krzewił ideę honorowego krwiodawstwa, organizował akcje oddawania krwi oraz tworzył klubu HDK. To działalność, która prowadzi do dziś -przyznaje S. Fiolik.
Jednak od 15 lat wizytówką ZR PCK jest grupa ratownictwa medycznego, która prowadzi zajęcia instruktażowe z pierwszej pomocy medycznej. Dzięki wspaniałym ludziom -Beacie Barskiej Jagiełło i Mariuszowi Jagiełło, niegdyś harcerzom tworzącym tzw. drużyny sanitarno -medyczne, nie tylko idea krwiodawstwa, ale też przekazywanie umiejętności ratowania ludzkiego życia stały się fundamentem działania PCK poprzez Ostrowiecką Grupę Ratownictwa. To oni poprzez kursy, szkolenia, pokazy, łamiąc stereotypy, uczyli i uczą dzieci, młodzież, seniorów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ratującej życie. Wielu członków PCK związanych jest z ruchem czerwonokrzyskim od pół wieku. Liderem wśród ostrowieckich krwiodawców jest Stefan Zajączkowski, który oddał honorowo 80 litrów krwi. Janusz Czupryński litrów oddał 67, a ponad 55 litrów Zygmunt Tobiasz, który we wtorek został wyróżniony Odznaką Honorową PCK I stopnia.
-Z krwiodawstwem związałem się 50 lat temu tradycyjnie w czasie komisji wojskowej, a działalnością w klubie zajmuje się od 20 lat ? mówi pan Zygmunt. -Przez lata byłem członkiem hutniczego klubu przy WKS, a obecnie klubu miejskiego. Byłem wiceprzewodniczącym tego klubu, a później stworzyliśmy koło seniorów. Moje pokolenie to tacy ludzie, jak Janusz Czupryński, Bogdan Wilczyński, Stefan Zajączkowski. Po kilku latach przerwy wznowiliśmy z Januszem akcje oddawania krwi przez uczniów szkół średnich.
Cieszą się one dużym powodzeniem wśród młodzieży. Rodzinne tradycje państwa Tobiaszów kontynuuje córka – Agata Podeszwa, odznaczona po oddaniu 16 litrów krwi odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Mąż pani Agaty Norbert oddał już 35 litrów krwi. Po pierwszej próbie oddania krwi jest już wnuczka pana Stefana – Julia Podeszwa, uczennica Liceum im. Wł. Broniewskiego.


Jubileusz był niepowtarzalną okazją do wspomnień i refleksji. Atrakcją wieczoru były pokazy artystyczne dzieci i młodzieży. Publiczność urzekły ?Leśne Duszki? z Przedszkola Nr 7, a także solistki z zespołu ?Tremolo? pod kierunkiem Elżbiety Łukawskiej i Studia ?Pandora? pod kierunkiem Ewy Goworowskiej. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i dyplomy dla osób zaangażowanych w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaczenia.

Odznaki ?Honorowy Dawca Krwi? I stopnia odebrali: Paweł Lech, Agata Podeszwa, Wojciech Tokarski. Odznaki ?Honorowy Dawca Krwi? II stopnia ? Paweł Górniak, Artur Kot, Rafał Maciejski, Małgorzata Ozgowicz, Adam Ryło, Stanisław Sejmicki, Ireneusz Szajniakowski, Wojciech Tokarski, Paweł Wosiek. Odznaki ?Honorowy Dawca Krwi? III stopnia? Anna Cebula, Mateusz Derlatka, Arkadiusz Jędrzejewski, Tomasz Kotkowski, Zbigniew Krycia, Rafał Lipczyński, Piotr Lewandowski, Tomasz Miklewski, Karol Młynarczyk, Radosław Pikus, Adam Ryło, Wojciech Tokarski, Daniel Wiecha, Dariusz Zubrzycki.

Odznakę ?Zasłużony dla Zdrowia Narodu? otrzymali: Łukasz Bykowski, Ryszard Farys, Mirosław Heba, Mirosław Kacała, Grzegorz Klechowski, Henryk Kochan, Piotr Kowalski, Marcin Kropielnicki, Artur Kurowski, Radosław Lenczewski, Norbert Podeszwa, Krzysztof Pronobis, Ireneusz Sarzyński, Zdzisław Skarba, Jerzy Skowron, Sławomir Skuza, Józef Szcześniak, Dariusz Świątek, Marek Świątek, Grzegorz Tomczyk, Adam Zubrzycki.

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia ? Edward Matuszewski, Zygmunt Tobiasz. II stopnia- Mariusz Jagiełło, Bogdan Wilczyński. III stopnia- Zbigniew Matusiewicz, Michał Świątkowski. IV stopnia- Ewelina Bieńkowska, Monika Cheba ? Piziorska, Jan Chrząstowski, Piotr Dziułka, Ewelina Grabska, Mariola Kurant, Justyna Luboch, Marcin Luboch, Konrad Mazurek, Jakub Starczewski, Mirosław Wróblewski.

Wręczono także ?Medale 100 -lecia? dla osób indywidualnych i instytucji oraz podziękowania dla tych, którzy zawsze współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem. W kategorii indywidualnej odebrali je: Mateusz Agatowski, Beata Barska-Jagiełło, Agnieszka Czechowska, Joanna Czubala, Czesław Golis, Aleksandra Guzik, Jarosław Górczyński, Mariusz Jagiełło, Beata Kępińska, Dorota Kępińska, Katarzyna Klepacz, Tomasz Klepacz, Jakub Kościołek, Małgorzata Krysa-Kowal, Marianna Krzciuk, Renata Majewska, Edward Matuszewski, Małgorzata Molenda, Edyta Obcowska, Edyta Rabsztyn, Michał Sitarski, Agnieszka Sokół, Krystyna Suska, Małgorzata Szemraj, Zdzisław Szostak, Małgorzata Ulik, Małgorzata Wieczorek, Renata Wójcik, Stefan Zajączkowski i Grzegorz Zakrzewski. W kategorii instytucji medale przyznano: Fundacji Pomocy Dzieciom ?Uśmiech?, Grupie Ratownictwa PCK, Klubowi HDK im. E. Dziewulskiego, Klubowi HDK im. dr J. Milewskiego, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. i Publicznemu Przedszkolu nr 7.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *