Czy będzie powiatowy koroner?

Podczas dyskusji o bezpieczeństwie na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pojawił się temat potrzeby powołania ?powiatowego koronera?.
Jak czytamy w przedstawionych materiałach: ?W przypadku zmarłych osób, których zgon nie budzi wątpliwości, że nastąpił z przyczyn naturalnych, będący na miejscu policjanci mają problem z uzyskaniem karty zgonu, która niezbędna jest do podjęcia lub odstąpienia od czynności procesowych.
Często poszukiwania lekarza, który może stwierdzić zgon i wystawić kartę, trwają kilkanaście godzin, co też stawia w niekomfortowej sytuacji rodzinę denata. W przypadku ujawnienia zwłok w miejscu publicznym niedopuszczalna pozostaje sytuacja pozostawienia ich przez wiele godzin w miejscu ogólnodostępnym, do którego dostęp mają osoby postronne, w tym także dzieci. Dlatego też ważne byłoby powołanie instytucji koronera, który od razu przyjechałby na prośbę policji do zmarłego, ujawnionego na przykład na ulicy i stwierdził zgon. Koroner odciąży wtedy pogotowie, przychodnie, szpitale i pomoże policji. W kilku miejscowościach w Polsce taką decyzję podjęli już starostowie i prezydenci miast. Lekarzom powierzono tam zadania koronera, opierając się na środkach samorządowych. Dlatego też zasadne byłoby rozważenie powołania ?powiatowego koronera? bądź zawarcie umowy z podmiotami leczniczymi na świadczenie tego rodzaju usług?.
– Przyjdzie taki czas, myślę że w porze letniej, kiedy stanie się to kłopotem ? wyjaśniał podczas sesji Krzysztof Panaszewski, zastępca komendanta powiatowego policji w Ostrowcu. W sytuacji kiedy mamy zgłoszony nagły zgon, musimy ustalić jego przyczynę i to, czy ktoś się do tej śmierci przyczynił. Osobą, która jest do tego powołana, jest lekarz. W pogotowiu obecnie bardzo często są zespoły bez obsady lekarskiej. W przychodniach spotykamy się ze sprzeciwem personelu, bo odrywamy lekarzy od pacjentów. Nie chciałbym doczekać sytuacji, gdy ciało będzie leżeć kilka godzin na trawniku, przykryte czarną folią, bo nie będzie miał kto przyjechać i stwierdzić zgonu.
O tym problemie jest już od jakiegoś czasu głośno w kraju. W Sejmie leży projekt ustawy, która powołałaby funkcję koronera, czyli lekarza uprawnionego do orzekania zgonu. Niektóre samorządy powiatowe, podpisują umowy z takimi lekarzami nie czekając na regulacje centralne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *