Kwestia prawna monitoringu GPS w samochodzie służbowym

Mimo że monitoring GPS posiada szereg zalet, w jego sprawie dochodzi też do wielu dyskusji nt. legalność instalowania go w samochodzie służbowym. Czy montaż systemu bez zgody pracownika jest przestępstwem? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym artykule.

Ochrona danych osobowych

Jeśli zapoznamy się z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyczytamy, że każdy człowiek ma pełne prawo do ochrony własnych danych osobowych. Ponadto, art. 22 KP (Kodeks Pracy) wyraźnie zaznacza te informacje, których pracodawca może wymagać od pracownika. Należy jeszcze wspomnieć o ewentualnej potrzebie, mającej związek ze specjalnymi uprawnieniami osoby zatrudnionej, przedsiębiorcy w sprawie zażądania pozostałych personaliów – wedle wytycznych ma on do tego pełne prawo.

 

Więcej szukaj na https://www.verizonconnect.com/pl/

W tym kontekście gromadzenie danych za pośrednictwem monitoringu GPS traktowane jest w charakterze archiwizowania danych osobowych (wedle Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2011 r.). Art. 23 ust. 1 pkt. 5 wskazuje, że do instalacji omawianego systemu nie ma potrzeby zdobywania zgody kierowcy – lecz jedynie wtedy, gdy nie występują sprzeczności z jego prawami.

Kontrola a godziny pracy

Wprowadzając kontrolę GPS, właściciel przedsiębiorstwa musi pamiętać, że doglądanie kadry może odbywać się wyłącznie w godzinach wykonywania ich obowiązków pracowniczych. Chyba że dany pracownik doszedł do porozumienia z przedsiębiorcą w sprawie korzystania z pojazdu poza pracą. Jeśli wtedy monitoring gromadziłby dane, zatrudniony mógłby z pewnością skrarżyć się na naruszanie swojej prywatności. Załóżmy bowiem, że służbowym samochodem wyjechałby wraz z rodziną/przyjaciółmi na wakacje – tego typu okoliczności nie mają żadnego związku ze sprawami zawodowymi, stąd też nie ma konieczności wdrażania procesu przetwarzania danych.

Pracownik a instalacja monitoringu GPS

W każdej sytuacji kierowca zatrudniony w firmie ma prawo być poinformowany o tym, że pracodawca zamierza zamontować w użytkowany przez niego samochodzie system monitoringu. Tyczy się to też momentów, w których to dane osobowe generowane są przez administratora zajmującego się kontrolowaniem narzędzia GPS. Dla uniknięcia wszelkich ewentualnych niedogodności dobrze jest, aby pracownik zaznajomił się, chociaż w stopniu minimalnym, z obowiązującymi go prawami i obowiązkami.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *