Droga przy skarpie otworzona dla ruchu

Została już otworzona dla ruchu droga powiatowa Ćmielów – Krzczonowice -Przeuszyn.
Kilkumiesięczne zamknięcie ul. Opatowskiej w Ćmielowie było podyktowane pracami związanymi ze stabilizacją skarpy.
-Głównym celem inwestycji było zabezpieczenie drogi przed osuwającą się skarpą przylegającą do drogi – mówi Tomasz Mroczek z Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Postępująca degradacja skarpy po prawej stronie drogi zagrażała zarówno bezpieczeństwu uczestników
drogi, jak i funkcji drogi powiatowej w układzie komunikacyjnym regionu. Brak działań związanych z zabezpieczeniem osuwiska mógł skutkować przerwaniem ciągłości drogi i koniecznością zamknięcia jej dla ruchu.
Zakres inwestycji obejmował m.in. budowę: muru oporowego po prawej stronie drogi wraz z budową ogrodzenia gabionowego, gwoździ gruntowych, geokraty, rozbudowę rowu przydrożnego wraz z budową trzech osadników, a także budowę: ścieku korytkowego, zbiornika retencyjnego w formie rurociągu, odwodnienia skarpy drogowej poprzez zastosowanie drenażu francuskiego wraz z odprowadzeniem wód rurociągami PVC do rowu przydrożnego. Wykonawcą robót była firma usługowo -budowlana KDBUD z Rakowa. Wartość zadania 4.541.475,72 zł. Dotacja z MSWiA w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosła 3.633.180,58 zł. Wkład własny powiatu ostrowieckiego i gminy Ćmielów wyniósł po 454.147,57 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *