Nowy Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim

Znany ostrowiecki przedsiębiorca, radny powiatowy Dariusz Wierzbiński został nowym Starszym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zastąpił on na tym stanowisku Marcina Jabłońskiego, który sprawował tę funkcję przez dwie kadencje i tym razem nie kandydował w ubiegłotygodniowych wyborach.
Już podczas ubiegłorocznych obchodów Dnia Rzemiosła Powiatu Ostrowieckiego mówiło się nieoficjalnie o tym, że dotychczasowy Starszy Cechu nie weźmie udziału w nowych wyborach. Wówczas to w okolicznościowym wystąpieniu Marcin Jabłoński akcentował, że ostrowieckie rzemiosło jest w dobrej kondycji, o czym najlepiej świadczy liczba jego członków, która wynosi 170 osób. Co ważne, rzemieślnicy i przedsiębiorcy, skupieni w Cechu, zatrudniają ponad 4000 pracowników.
– Szczególne podziękowania kieruję do Jerzego Białasa, Mariana Kuzki i Gustawa Połetka, którzy to bardzo mocno wspierali mnie swą wiedzą i doświadczeniem na początku mej drogi w ostrowieckim Cechu – mówił Marcin Jabłoński. Dziękuję też mojej żonie, która przez te 22 lata, które jestem w ostrowieckim Cechu, była obok mnie, szczególnie w tych trudnych momentach.
W ubiegłotygodniowych wyborach Dariusz Wierzbiński był jedynym kandydatem na Starszego Cechu. Marcin Jabłoński pozostał nadal członkiem zarządu, w którego skład wchodzą także: Marek Giemza i Andrzeja Pietrzykowski – podstarsi oraz Grażyna Renduda, Jolanta Śliwka, Rafał Zaręba, Krzysztof Majewski i Piotr Borek. Ostrowiecki Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców liczy obecnie ponad 170 członków.
Jak podkreśla Dariusz Wierzbiński, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim na pewno będzie kontynuował działania, które rozpoczął poprzedni zarząd.
– Moim celem będzie ściąganie do naszej organizacji jak największej liczby przedsiębiorców, także tych młodych. Myślę, że wiele mogą się nauczyć od bardziej doświadczonych kolegów – mówi.
Celem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców będzie rozszerzenie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w zakresie kształcenia zawodowego i odbywania praktyk w lokalnych zakładach pracy.
? Myślę, że w tej kwestii musimy położyć większy nacisk na kontakt nie tylko ze szkołami i uczniami, ale i ich rodzicami. To oni odgrywają ogromną rolę podczas podejmowania decyzji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *