Inwestycje drogowe są niezagrożone

Na wszystkich siedmiu inwestycjach drogowych, realizowanych przez samorząd gminny na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych, trwają zaawansowane prace.
Jak uspokaja prezydent Jarosław Górczyński, mimo pandemii realizacja przedsięwzięć nie jest zagrożona, choć przyznaje, że liczy się z ewentualnymi opóźnieniami.
Najbardziej zaawansowane roboty na tę chwilę są na ulicy Nowe Piaski. Zakończyły się tutaj prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Na końcowym etapie są roboty ziemne oraz te związane z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Realizowana jest też konstrukcja nawierzchni jezdni oraz rozpoczęto prace brukarskie, związane z ustawianiem krawężników i obrzeży betonowych.
Co do ulicy Miodowej, już zrealizowano w 100% prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi długości 827, 5mb. Przebudowano też sieć teletechniczną.
Rozpoczęto roboty związane z budową oświetlenia ulicznego i konstrukcją nawierzchni. Bez problemu powstaje droga będąca przedłużeniem ul. Rzeczki na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej. Obecnie budowana jest tu już kanalizacja deszczowa i przebudowana teletechnika. W znacznej części przeprowadzono już roboty ziemne oraz część tych związanych z budową oświetlenia ulicznego.
Co do ulicy Ogrodowej, już w 80% wykonano roboty ziemne oraz część robót związanych z budową przepustu na Cieku Denkowskim, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Trwają też prace związane z budową konstrukcji nawierzchni jezdni oraz prace brukarskie związane z ustawianiem krawężników betonowych.
W dobrym tempie trwa budowa drogi gminnej, stanowiącej łącznik między nowo projektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską. Zrealizowano w części prace przygotowawcze i roboty ziemne. Planowane są prace związane wymianą gruntu pod konstrukcję nośną korpusu drogi.
Najdroższe z realizowanych przedsięwzięcie, polegające na otwarciu terenów inwestycyjnych przy ulic Bałtowskiej też ma zaawansowany front robót. Na odcinku otwarcia został wykonany kanał technologiczny. Na końcowym etapie są roboty ziemne oraz roboty związane z wykonaniem podbudowy, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego. Trwają prace związane z budową konstrukcji nawierzchni jezdni oraz roboty brukarskie związane z ustawianiem krawężników i obrzeży betonowych. Są wykonywane nawierzchnie chodników.
Także bez zakłóceń przebiega remont ulicy Siennieńskiej. Obecnie roboty koncentrują się na wymianie nawierzchni na odcinku od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Polnej, wraz z ustawieniem krawężników granitowych.
Przypomnijmy, że siedem zadań drogowych realizowanych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, współfinansowanych jest przez Fundusz Dróg Samorządowych. Na ich budowę została przeznaczona kwota blisko 28 mln złotych, z czego połowa to wkład gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *