Otwierają oferty, ale online. Cztery firmą chcą wybudować ogród zdrowia… na Ogrodach

Po raz pierwszy, w piątek 20 marca, w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, oferty przetargowe otwarto online.
Proces można było śledzić na kanale You Tube Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Postępowanie dotyczyło ?Wykonania ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w
ramach zadania inwestycyjnego pn: ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Ogród zdrowia na
osiedlu Ogrody?.
– Z uwagi na ograniczenia związane z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że sesje otwarcia ofert, w postępowaniach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, dostępne będą online pod adresem i przeprowadzone zgodnie z terminem otwarcia ofert podanym w ogłoszeniach o zamówieniu oraz SIWZ.
Zapis transmisji zostanie następnie udostępniony na stronie internetowej zamawiającego w zakładce właściwej dla danego postępowania- czytamy w komunikacie, jaki wiceprezydent miasta
Dominik Smoliński skierował do wykonawców.
Co do przetargu dotyczącego ?Ogrodu Zdrowia na os. Ogrody? wpłynęły oferty od czterech podmiotów, które teraz będą poddane analizie. Tymczasem Urząd Miasta zaplanował, że właśnie online dowiemy się wkrótce o ofertach w innych postępowaniach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *