Kolejne działki pod budownictwo jednorodzinne w Ostrowcu. Tym razem przy ulicy Jarzębinowej

Nie maleje zainteresowanie nabywaniem nieruchomości budowlanych, oferowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sprzedaży.

Aby podtrzymać ten pozytywny trend podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zapadła decyzja o przygotowaniu do zbycia dwunastu działek przy ulicy Jarzębinowej.

Tylko w ubiegłym roku, w wyniku przeprowadzonych przetargów gmina sprzedała 23 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym: 11 działek położonych w rejonie ul. Zbożowej (przy nowopowstałych  ul. Tadeusza Kubiaka i Jana Rybkowskiego), 6 działek położonych w rejonie  ul. Malinowej oraz po 3 działki przy ul. Jarzębinowej i ul. Jana Milewskiego.

W bieżącym roku na cele budownictwa jednorodzinnego, gmina zbyła już 6 nieruchomości, w tym: 2 działki położone przy ul. Jarzębinowej, oraz 4 nieruchomości położone przy ul. Gajowej.

Jak potwierdza prezydent Jarosław Górczyński obserwując duże zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jeszcze w tym roku planuje zaoferować do sprzedaży w drodze przetargów kilkadziesiąt kolejnych działek.

– Działki pod budownictwo jednorodzinne oferowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski są doskonałym magnesem przyciągających do naszego miasta nowych mieszkańców- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Wyzwaniem będzie dla nas sam przygotowanie pod względem technicznym procesu przeprowadzenia licytacji w czasach pandemii. Przed nami jednak wcześniej okres dwumiesięczny związany z procedurą administracyjną, więc liczymy, że wówczas będzie obowiązywać więcej rozluźnień obowiązujących dziś obostrzeń.

I tak na 1 czerwca br. zaplanowano przetarg na dwie nieruchomości o powierzchniach 697 m2 i  990 m2 przy ul. Gajowej. Ceny wywoławcze netto za 1 m2 kształtują się od 60 zł do 65 zł.

W kolejce są jeszcze m.in. tereny przy ul. Zbożowej: kompleks 6 nieruchomości o powierzchniach od ok. 1400 m2  do ok. 1590 m2 oraz 1 nieruchomość o pow. 1070 m2; czy przy ul. Jarzębinowej: kompleks 12 działek o powierzchniach ok. 610 m2 do 810 m2 na którego zbycie w minionym tygodniu wyrazili zgodę ostrowieccy radni. Warto wiedzieć, że w tej ostatniej lokalizacji Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dysponuje kompleksem 36 działek o powierzchniach od ok. 1100 m2 do ok. 1450 m2, które będą oferowane sukcesywnie do zbycia.

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do korzystania ze strony internetowej www.um.ostrowiec.pl, gdzie w zakładce Nieruchomości znajduje się aktualny wykaz oferowanych nieruchomości.
W przygotowanym wykazie nieruchomości oprócz takich informacji jak numer działki, położenie czy powierzchnia, zawarty jest opis nieruchomości oraz przeznaczenie. Lokalizację działki możemy obejrzeć na mapie. Tam też znajdują się informacje kiedy nieruchomość jest gotowa do sprzedaży organizowany i ogłaszany będzie przetarg. W ogłoszeniu o przetargu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu, m.in. informacje o cenie wywoławczej, oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, informacje o formie przetargu, terminie i miejscu przetargu, wysokości i terminie wpłaty wadium.

Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest protokół z przetargu, w którym wskazana jest osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości. Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego.
Głównymi atutami oferowanych nieruchomości jest ich położenie w obszarach zurbanizowanych, z  dogodną obsługą komunikacyjną oraz  jasną sytuacją prawną i planistyczną, ale także  przejrzyste i  bezpieczne zasady sprzedaży, przy naprawdę konkurencyjnych cenach.

Powyżej przedstawiona oferta skierowana jest do wszystkich osób, które zamierzają nabyć nieruchomość w celu wybudowania własnego domu bądź w celach inwestycyjnych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje dotyczące oferowanych do zbycia nieruchomości można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pod numerem (41) 26-72-251.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *