Przepisy RODO – kompendium wiedzy, szkolenia

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych znane w Polsce jako RODO wciąż budzi emocje, szczególnie wśród przedsiębiorców. W praktyce dotyka bowiem znacznej większości firm, a zmiany zachodzące w przepisach wymuszają stałe szkolenia i kursy dla pracowników. Sprawdź, kogo dokładnie dotyczą te przepisy unijne i w jaki sposób dostosować do nich działanie firmy. Dowiedz się również, jakie kary grożą przedsiębiorstwom, u których wykryte zostanie naruszenie obowiązujących regulacji.

Czym jest i po co powstało RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej weszło w życie w całej UE 25 maja 2018 roku. Wprowadzono je w celu ujednolicenia obowiązujących w poszczególnych krajach przepisów i zwiększenia kontroli w zakresie przetwarzania i przepływu danych osobowych. Ważną cechą nowych przepisów jest dostosowanie do specyfiki wykorzystania najnowszych technologii w procesie pozyskania, administracji i przetwarzania danych.

Na czym polega RODO?

W praktyce RODO nakłada na administratorów danych dodatkowe obowiązki, a konsumentom przyznaje nowe prawa. Do najważniejszych założeń rozporządzenia należą:

  • umożliwienie łatwiejszego dostępu do własnych danych osobowych osobom fizycznym m.in. poprzez jasne informowanie o sposobach ich przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych ułatwiające przesyłanie danych osobowych pomiędzy dostawcami usług oraz ich zmiany,
  • prawo do usunięcia danych z bazy administratora,
  • konieczność poinformowania organów nadzorczych oraz osób znajdujących się w bazie o naruszeniu bezpieczeństwa danych w ciągu 72 godzin,
  • technologie zabezpieczania danych takie jak anonimizacja oraz szyfrowanie,
  • podniesienie wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych poprzez kursy, szkolenia czy seminaria RODO, dostępne na przykład na https://eventis.pl/szkolenia/rodo.

Kogo dotyczą przepisy RODO?

Przystosować swoją działalność do przepisów RODO musi każdy przedsiębiorca, który świadczy swoje produkty lub usługi osobom prywatnym na terenie UE (niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba firmy) – może to zrobić poprzez zewnętrzne doradztwo, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne czy wdrożenie odpowiednich systemów IT. W praktyce ochrona danych osobowych dotyczy jednak większości społeczeństwa – każdego, kto przekazuje swoje dane np. w celu skorzystania z usługi czy dokonania zakupów. Przepisy RODO ulegają też ciągłym zmianom i są uchwalane również w przepisach pobocznych, np. z zakresu prawa pracy (przeczytaj na https://szkolenia-news.pl/zmiany-w-rodo-a-prawo-pracy-zmiany-w-przepisach-i-szkolenia/).

Kary za nieprzestrzeganie przepisów RODO

Rozporządzenie przewiduje dość surowe kary dla podmiotów nieprzestrzegających przepisów. Ich dokładna wysokość zależy od wielu czynników (m.in. od skali przewinienia), jednak maksymalnie może wynosić:

  • do 10 mln euro lub 2 proc. rocznego obrotu firmy za niewypełnianie obowiązku informacyjnego, braki w systemach ochrony danych, nieprawidłowe prowadzenie rejestrów itp.,
  • do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu firmy za złamanie podstawowych zasad przetwarzania danych, złamanie praw konsumenckich, niedozwolone udostępnianie danych itp.

RODO – jak wdrożyć przepisy?

Wdrożenie nowych procedur to najtrudniejszy etap związany z implementacją przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego wciąż bardzo popularne są szkolenia RODO, w tym szkolenia wewnętrzne, które powinny być prowadzone stale i realizowane cyklicznie. Szukając tego typu szkoleń możemy skorzystać z baz szkoleń publicznych np. w portalu Eventis. Dzięki profesjonalnemu przeszkoleniu zespołu można uniknąć wielu potencjalnie kosztownych błędów związanych z dostosowywaniem działalności firmy do obowiązujących regulacji i znacznie dokładniej przygotować personel do zmian procedur. Na szczęście szkolenia z RODO są powszechnie dostępne, a ich koszt jest stosunkowo niewielki, zwłaszcza biorąc pod uwagę sankcje karne z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *