Krzemionki ze specjalną ochroną w ramach trzeciej tarczy antykryzysowej?

Minister kultury Piotr Gliński zapowiedział specjalną ochronę najważniejszych polskich zabytków, w tym także tych znajdujących się na liście Pomników Historii, czy też wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kryterium podane przez ministra jak ulał pasuje do Krzemionek i ostrowieckiego muzeum.

Jak się dowiadujemy, wszystkie takie instytucje objęte zostaną szczególnym wsparciem. Dotyczyć to też będzie pracowników i osób zatrudnionych w jednostkach muzealnych na umowy zlecenia i umowę o dzieło.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeń w działalności instytucji kultury przystąpiło do pracy nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności w tym sektorze. Polscy artyści mogą dziś liczyć na wsparcie ze strony państwa, którego wartość szacowano jest na około cztery miliardy zł. 

Działalność przedsiębiorstw w obszarze kultury jest objęta działaniem tarczy antykryzysowej, w ramach której mogą skorzystać z rozwiązań proponowanych w ustawie, m.in. dopłat do utrzymania miejsc pracy, postojowego (3×2 tys. zł), trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (do kwoty 5 tys. zł), wakacji kredytowych, zwolnienia z podatków lokalnych itp. Tarcza umożliwia także instytucjom oraz  przedsiębiorstwom działającym m.in. w obszarze kultury zamianę niezrealizowanych świadczeń na vouchery o odpowiadającej wartości i wydłuża termin ewentualnego zwrotu środków z tytułu niewykorzystanych świadczeń do 180 dni.

Po zakończeniu epidemii planowany jest specjalny program rekompensacyjny, którego głównym celem będzie ożywienie działalności kulturalnej i kompensowanie ewentualnych strat, jakie sektor kultury poniósł poprzez wprowadzone ograniczenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *