Środki dla kultury, ale nie ostrowieckiej…

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura ? Interwencje, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10 000 000 zł trafi w najbliższych miesiącach do 277 beneficjentów w całym kraju na wsparcie lokalnych inicjatyw w obszarze kultury. Niestety ostrowieckie jednostki kultury znalazły się pod kreską.
Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura ? Interwencje było tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. W ramach programu dofinansowanie uzyskały różne rodzaje projektów: organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze ? 9 projektów; organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym ? 33 projekty, organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne ? 235 projektów.
O wsparcie w ramach programu Kultura ? Interwencje mogły ubiegać się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe. Niestety ostrowieckie jednostki kultury nie otrzymały wsparcia. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim aplikowało o środki na ?Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia?, zaś Miejskie Centrum Kultury XIV Festiwal ?Wielki Ogień? im. Miry Kubasińskiej.
– Trochę szkoda, że nie otrzymaliśmy dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na warsztaty artystyczne w ramach festiwalu Wielki Ogień- czytamy na facebookowym profilu Miejskiego Centrum Kultury. Choć samo wydarzenie, jako impreza masowa, nie odbędzie się, to praca z młodymi artystami jest możliwa. Po pierwszej ocenie projektu zabrakło tylko dwa punkty do otrzymania wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa.
Mamy nadzieję, że kiedyś ministerialni urzędnicy docenią artystyczną pracę u podstaw.
Łączny budżet dziewięciu programów dotacyjnych, zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury (własnych i ministerialnych) w 2020 r., to ponad 120 mln zł. Środki te wspierają działalność m. in. samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kultury.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Środki dla kultury, ale nie ostrowieckiej…

  • 19 maja 2020 at 14:58
    Permalink

    kolejny dobitny przykład jak nasi obecni parlamentarzyści „mają w sercu” nasz Ostrowiec – zapamiętajmy im to przed wrzuceniem głosu do urny wyborczej…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *