Bodzechów upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu

W ramach budowy kanalizacji ponad 10 km dróg powiatowych na terenie gminy Bodzechów otrzyma nowe nawierzchnie asfaltowe.
Inwestycje te wykonane zostaną głównie za unijne pieniądze.
Tam, gdzie ułożono sieci kanalizacyjne i wykonano przyłącza do posesji, po zakończeniu budowy kanalizacji modernizowane są nawierzchnie dróg. Tak zapisano w umowie i na wszystkie te przedsięwzięcia przewidziano w projekcie finansowanym przez NFOŚiGW pieniądze. Można więc powiedzieć, że gmina Bodzechów upiekła dwie pieczenie na jednym ogniu.
Wójt Jerzy Murzyn podkreśla, że dzięki unijnemu projektowi udało się załatwić dwie ważne spawy jednocześnie, przy niewielkim własnym wkładzie finansowym. Przypomnijmy, że kanalizacja gminy Bodzechów kosztuje ok. 100 mln zł. W ramach tego projektu największego w regionie, wybudowanych zostanie około 70 km sieci kanalizacyjnych i przyłączonych do miejskiej oczyszczalni ponad 3 tysiące osób. Po zakończeniu wszystkich prac kanalizacyjnych, wyłoniona w przetargu firma kładzie już na odcinku drogi nowy dywanik asfaltowy.
O ile w Sarnówku czy w Dębowej Woli dotychczasowa nawierzchnia drogi powiatowej była w dobrym stanie, to na wielu innych odcinkach nowa nawierzchnia asfaltowa jest prawdziwym dobrodziejstwem losu. Przykładem może być tu Mychów i Mychów Kolonia. Mieszkańcy cieszą się z tej dodatkowej inwestycji.
Wójt Jerzy Murzyn, w piśmie do Marzeny Dębniak, starosty ostrowieckiego, informuje o już o wykonanych nakładkach asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych w Mychowie, Mychowie Kolonii, Jędrzejowie i Magoniach (blisko 5,5 km). Koszt modernizacji tych odcinków to 4 mln zł. Wkrótce asfalt zostanie położony na 1,7 km odcinku drogi powiatowej Wólka Bodzechowska ? Przyborów i w miejscowości Stara Dębowa Wola.
-Do końca 2020 r. zostaną wyremontowane drogi powiatowe o łącznej długości 10,2 km i wartości 5,8 mln zł bez uszczuplenia budżetu powiatu ostrowieckiego. Drogi te przez wiele kolejnych lat nie będą wymagały nakładów finansowych ? podkreśla wójt. Ponad 10 km dróg powiatowych zostało lub zostanie w najbliższych miesiącach zmodernizowanych bez wkładu przysłowiowej złotówki ze strony starostwa. Wszystkie te prace finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy niewielkim wkładzie własnym gminy Bodzechów. W obecnej sytuacji kraju i samorządów te dodatkowe inwestycje drogowe mają ogromne znaczenie.
Przede wszystkim odciążają budżet starostwa, który ma wiele innych zadań ważnych dla lokalnej społeczności, chociażby prowadzenie szpitala.
-Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim układa się bardzo dobrze ? podkreśla wójt Jerzy Murzyn. -Przykładem może być obecna, wspólna inwestycja odwodnienia i modernizacji odcinka drogi powiatowej w Denkówku. Wspólnie sfinansujemy też budowę chodnika w miejscowościach Wólka Bodzechowska i Przyborów. Uznaliśmy, że skoro droga ta otrzyma po zakończeniu kanalizacji nową nawierzchnię, to warto też zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i wygodę. Nowy chodnik ułożony zostanie jeszcze w tym roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *