Uderzenie w treści faszystowskie

W dniach 19 i 23 czerwca, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 4 osoby podejrzane o produkowanie, posiadanie i przesyłanie, w celu rozpowszechnienia, przedmiotów zawierających treści propagujące faszystowski ustrój państwa.
-W wyniku podjętych równolegle działań ujawniono również miejsca produkcji tych przedmiotów na szeroką skalę i zabezpieczono kilka tysięcy gotowych przedmiotów o tematyce nazistowskiej, w postaci przede wszystkim statuetek, odznak, mieczy, scyzoryków itp., których łączna masa przekracza 1 tonę ?mówi prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Czynności te prowadzone były na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego.
Wszyscy zatrzymani podejrzani usłyszeli zarzuty produkowania, posiadania i przesyłania, w celu rozpowszechnienia, przedmiotów zawierających treści propagujące faszystowski ustrój państwa. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych i zakazów opuszczania kraju.
Na poczet przyszłych kar i innych środków o charakterze majątkowym, które mogą zostać orzeczone na etapie postępowania sądowego, zabezpieczono mienie podejrzanych, tj. pieniądze w gotówce w łącznej kwocie ponad 10.000 zł oraz kolekcję złotych monet o szacunkowej wartości około 80.000 zł. Czyny, które zostały zarzucone podejrzanym, zagrożone są grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Postępowanie przygotowawcze w sprawie produkowania, posiadania i przesyłania, w celu rozpowszechnienia, przedmiotów zawierających treści propagujące faszystowski ustrój państwa, tj. o przestępstwo z art. 256 pat.2 kk, prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nadzoruje je Prokuratura Rejonowa Kielce -Wschód w Kielcach.  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *