Ostrowiec wspiera Jasło i nasz powiat

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ostrowieccy radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem pomocy finansowej miastu Jasło, a także powiatowi ostrowieckiemu.
Na usuwanie sutków nawałnic
Po wcześniejszej deklaracji prezydenta Jarosława Górczyńskiego zdecydowali się przekazać 50 tys. złotych w formie dotacji celowej z budżetu samorządu z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej – odbudowę rowu melioracyjnego. Przypomnijmy, że Związek Miast Polskich zaapelował do miast członkowskich o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla Jasła, które zostało dotknięte poważnymi skutkami nawałnic. W okresie od 27 -29 czerwca br. na jego terenie wystąpiła klęska żywiołowa w postaci powodzi opadowej, gradu i huraganowego wiatru, która spowodowała wiele strat. Uszkodzeniu uległa infrastruktura komunalna, w tym między innymi rowy melioracyjne, przepusty i umocnienia skarp.
Ostrowieccy radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem takiej pomocy.
– Serdecznie dziękuję za podjęcie tej decyzji ? mówił prezydent Jarosław Górczyński. To bardzo ważne, że w trudnych czasach samorządy potrafią się wspierać. Mamy w naszym mieście świadomość jakie problemy niosą za sobą podtopienia, zniszczona infrastruktura drogowa. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego słyną z tego, że potrafią pomagać. Świadectwem tego jest między innymi pomoc, której miasto udzieliło w 2017 r. dla zniszczonej w czasie wichury miejscowości Rytel w gminie Czersk oraz dla Chorzowa w 2006 r. w związku z katastrofą budowlaną hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich. Dziś również są miejscowości, które mocno zostały dotknięte przez ulewne deszcze i burze. Nasze miasto po raz kolejny pokazało solidarność i wsparło Jasło w trudnych dniach.
Na dokumentację projektową
Z kolei 23.261,40 zł w formie dotacji celowej Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazała powiatowi ostrowieckiemu na opracowanie: dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej, a także aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza ? 11?go Listopada oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Samsonowicza do pierwszej bramy ostrowickiej huty.
– Dziękuję staroście Marzenie Dębniak za to, że wspólnie możemy realizować te dwa zadania – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Powiat ma swoje problemy finansowe, stąd cieszy, że jednogłośnie wsparliśmy te przedsięwzięcia. Liczę, że na podobną pomoc zdecydujemy się i w roku przyszłym, kiedy rozpoczną się prace budowlane. Chyba nikogo nie musze przekonywać, jak dla gospodarczego Ostrowca ważne są ulice 11- Listopada, czy Samsonowicza, a to że zdecydowaliśmy się w tej lokalizacji umieścić nową bazę MZK, to wpłynie dodatkowo na zmianę zagospodarowania terenu w tym miejscu.
Przypomnijmy, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje wraz z powiatem ostrowieckim projekt pn.: ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap?, na podstawie stosownej umowy partnerskiej regulującej wzajemne prawa i obowiązki obu stron.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *