Żołnierze pamiętają o bohaterach. Porządkowali groby i pomniki powstańców

Pamiętają o bohaterach, którzy polegli. Terytorialsi 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt? odwiedzili i porządkowali symboliczne miejsca pamięci związane z Powstaniem Warszawskim.

Akcja porządkowania grobów i pomników powstańców odbyła się w związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniach poprzedzających rocznicę żołnierze odwiedzili miejsca związane z Powstaniem Warszawskim oraz bohaterami akcji ,,Burza? i akcji ,,Zemsta? w naszym regionie. W ramach tej ostatniej, kilka tysięcy żołnierzy z Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK „Jodła” miało iść na pomoc walczącej stolicy. Była to największa zorganizowana próba niesienia pomocy powstaniu warszawskiemu. Udało się zgromadzić około 6 tyś. żołnierzy z zakładanych ok. 60 tyś. Ten i inne problemy zadecydowały o wstrzymaniu marszu na Warszawę. Stoczono jednak w ramach obu akcji kilka bitew i potyczek, które są upamiętnione pomnikami na ziemi świętokrzyskiej.

Odwiedzono między innymi pomniki w Cisowie, Szewcach, Sandomierzu, pomnik bitwy pod Pielaszowem, grób powstańca  w Ostrowcu Św. Żołnierze porządkowali również pomnik na Skwerze Szarych Szeregów w Kielcach, gdzie 1 sierpnia o godzinie 17.00 odbędą się główne uroczystości 76 rocznicy Powstania Warszawskiego z udziałem wojska i innych służb mundurowych.

-Z perspektywy oddziałów partyzanckich, które przebywały w Górach Świętokrzyskich,  czynny udział w powstaniu wzięło kilkanaście osób. Rdzennych mieszkańców Kielecczyzny walczących w powstaniu było zaledwie kilku. To byli żołnierze frontowi, którzy mieli za sobą rok lub dwa lata działań dywersyjnych i partyzanckich. Oni walczyli w pierwszej linii np. w zgrupowaniach ?Parasol?- ustalił dr Marek Jedynak z kieleckiej Delegatury IPN.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję i dziedzictwo Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *