Oszuści powołują się na nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają sygnały, dotyczące działalności osób powołujących się na nadzór Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie proponowanych przez nie transakcji wymiany kryptowalut.

W trakcie rozmowy telefonicznej oszuści nakłaniają do sprzedaży lub kupna krypto walut i jednocześnie informują, że podczas transakcji spełnione mają zostać ?wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji?, co ma polegać m.in. na udostępnieniu pulpitu komputera. Dzwoniący informują również, że w operacji wymiany będzie uczestniczył pracownik UKNF w celu monitorowania przebiegu transakcji.

-Przypominamy, że rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem regulowanym ani nadzorowanym ?informuje UKNF. Komisja Nadzoru Finansowego nie licencjonuje, nie nadzoruje ani też nie wykonuje żadnych innych uprawnień władczych w odniesieniu do działalności w zakresie obrotu kryptowalutami. Niektóre z podmiotów działających na rynku krytptowalut upoważnione są do świadczenia usług płatniczych, służących w szczególności rozliczeniom płatności dokonywanych prawnym środkiem płatniczym (FIAT) za nabywane lub sprzedawane kryptowaluty. W tym zakresie działalność tych podmiotów podlega nadzorowi KNF. Podkreślić jednak należy, że nadzór ten dotyczy wyłącznie prawidłowości świadczenia usług płatniczych i nie obejmuje kwestii wywiązywania się tych podmiotów lub osób przez nie reprezentowanych z zobowiązań z tytułu kupna lub sprzedaży kryptowalut.

Nadzór KNF nigdy nie wiąże się z udziałem pracowników UKNF w bezpośrednich relacjach z klientami czy w poszczególnych transakcjach finansowych. Powoływanie się na jakikolwiek udział KNF, pracowników UKNF lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcji nabycia lub zbycia kryptowalut nie ma zatem żadnych podstaw i z bardzo dużym prawdopodobieństwem świadczy o próbie oszustwa. Zwracamy uwagę, że dane pozyskane podczas takiej operacji mogą zostać wykorzystane przez przestępców do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych.

Jeżeli podczas rozmowy zostałeś poinformowany, że dana osoba wykonuje czynności przy udziale lub w porozumieniu z KNF lub UKNF, powstrzymaj się od dalszych kontaktów i niezwłocznie zawiadom najbliższą jednostkę Policji. Postaraj się zebrać i zaprezentować w zawiadomieniu jak najwięcej szczegółów dotyczących zdarzenia. Każda informacja może okazać się przydatna. 

Apelujemy również o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktów zdalnych (telefonicznych oraz e-mailowych) z osobami proponującymi świadczenie usług finansowych lub wykonanie transakcji finansowej, zwłaszcza jeżeli nie byłeś dotychczas klientem takiego podmiotu. Postaraj się zweryfikować tożsamość tych osób oraz prawdziwość deklarowanego celu kontaktu.

Na stronie internetowej KNF możesz sprawdzić, czy podmiot w imieniu, którego dzwoni Twój rozmówca, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych na terytorium Polski: 

wyszukiwarka podmiotów ? Możesz również zweryfikować czy podmiot nie figuruje na liście ostrzeżeń publicznych KNF ? Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili. Jeżeli nie uzyskasz wiarygodnych informacji, powstrzymaj się od dalszych kontaktów.

Oprac. w

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *