Łukasz Dybiec prezesem Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Bokserskiego

Łukasz Dybiec, Łukasz Norowski, Arkadiusz Binensztok i Karolina Nowak, to grupa ostrowczan i działaczy sekcji pięściarskiej KSZO, którzy będą pracowali w strukturach świętokrzyskiego pięściarstwa.
W miniony piątek w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborczego Delegatów Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Bokserskiego.
Delegaci z okręgu świętokrzyskiego wybrali nowy zarząd, komisję rewizyjną i delegatów na kongres PZB. Prezesem został wybrany ostrowczanin Łukasz Dybiec, który zastąpił na tej funkcji Jana Gieradę. Walne zgromadzenie nadało funkcję Honorowego Prezesa OZB Panu Janowi Gieradzie.


Oto skład nowego zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Bokserskiego: prezes – Łukasz Dybiec; wiceprezes ds. organizacyjnych -Roman Mikołaj Golek, wiceprezes ds. marketingu -Marcin Nowaczek, skarbnik- Łukasz Norowski, członkowie – Marek Cichoński i Tomasz Adamski, przewodniczący ds. sędziowskich -Arkadiusz Binensztok, przewodniczący ds. marketingu – Daniel Adamiec, sekretarz – Karolina Nowak.
W Komisji Rewizyjnej ŚOZB zasiadają: Artur Gołuch ? przewodniczący, Marian Treliński, Adrian Piwowarczyk, Jan Domagała.
Mandaty na Kongres PZB uzyskali: Grzegorz Nowaczek, Łukasz Dybiec i Jan Gierada.
-Dziękuję wszystkim delegatom za tak duże zaufanie, jakim mnie obdarzyli ? powiedział Łukasz Dybiec po tym, jak został wybrany na prezesa świętokrzyskiego związku pięściarskiego. -W
szczególności dziękuję Janowi Gieradzie, który od 2006 roku pełnił funkcję prezesa i muszę powiedzieć, że zawiesił mi wysoko poprzeczkę, bym dotrzymał dotychczasowym standardom. Dziękuję
również prezesowi PZB Grzegorzowi Nowaczkowi, dzięki któremu boks w Polsce i w województwie dynamicznie się rozwija. Jestem człowiekiem zadaniowym, współpracuję z ludźmi sprawdzonymi i kompetentnymi . W tej kadencji mamy wyznaczone konkretne cele i bezwzględnie będziemy je realizować. Wszyscy musimy pracować ciężko dla dobra polskiego boksu i wspierać prezesa Grzegorza Nowaczka. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *