Chcą ratować zabytki

W marcu br. z inicjatywy członków założycieli zawiązało się Stowarzyszenie na Rzecz Renowacji Kościoła i Zabytków w Kunowie, którego prezesem jest Krystyna Gawryjołek.
Jak mówią jego założyciele, celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz miejscowej, zabytkowej świątyni oraz innych unikatowych miejsc. Obecny kościół został wybudowany w latach 1625 ?1637 w stylu późnorenesansowym, który został nieco zatarty w skutek renowacji prowadzonej w 1850 r. Wybudowano go w formie orientowanej trójnawowej bazyliki. Korpus nawowy ma cztery przęsła, prezbiterium ?dwa oraz wieloboczne zamknięcie. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia, od południa składzik. W zachodnią część głównej nawy wbudowano w 1850 r. czworoboczną wieżę, która zastąpiła istniejącą tam wcześniej i wzniesioną w 1682 r. W 1898 r. do północnej nawy dostawiono kruchtę. Nawy boczne otwarte są do nawy głównej arkadami. Wnętrza świątyni nakrywają sklepienia kolebkowo ?krzyżowe z dekoracyjnymi żebrami, nad prezbiterium i nawami bocznymi zdobione dość skromnymi dekoracjami. Kościół i jego otoczenie wymagają gruntownej renowacji. Potrzebna jest wymiana dachu, remont elewacji wewnętrznej i zewnętrznej, nawierzchni ciągów pieszych i ogrodzenia. Świątynia, dzwonnica, część cmentarza, brama główna oraz część ogrodzenia wpisane są do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego, dlatego wszelkie prace związane z ich renowacją wymagają nadzoru ze strony Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków. Działania stowarzyszenia wspiera obecny proboszcz, ks. Jerzy Ejchler.

-Kościół to wspólnota, którą tworzymy przez swoją obecność i działanie, która rozwija nas i zbliża ku Bogu. Ufamy, że skoro prawie 400 lat temu, naszym przodkom udało się wznieść tak wspaniałą budowlę, to i my będziemy w stanie wykonać remont i zachować piękno tej świątyni dla przyszłych pokoleń i na chwałę Bogu. Niech każdy w swoim sumieniu oceni, co może zrobić, aby wspomóc renowację kościoła w Kunowie. Zostawmy go dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków okazałą i piękną. Nasze stowarzyszenie jest organizacją non profit, co oznacza, że nie działa dla zysku. Wszystkie zgromadzone środki przeznacza na cele statutowe, a członkowie stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za swoją działalność. Do stowarzyszenia może przystąpić każda pełnoletnia osoba. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zaangażować się w pracę naszej organizacji, do włączenia się w realizację tego dzieła ?mówią założyciele stowarzyszenia.
Więcej informacji o stowarzyszeniu i formach wsparcia na stronach internetowych i Facebooku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *