Planowane zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jak poinformowała nas Małgorzata Pawelec Buras – główny specjalista ds. komunikacji w kieleckim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w przyszłym tygodniu rozpoczynają się pierwsze prace przy remoncie nawierzchni drogi krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Roboty wymagać będą zmian organizacji ruchu i objazdów. Do kierowców apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie.
Odcinek drogi krajowej nr 9 o długości około 1,1 km jest kolejnym, który będzie wyremontowany w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ubiegłych latach wyremontowana została nawierzchnia na odcinku ulicy Opatowskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Opatowskiej, Sandomierskiej i Zygmuntówki. Remont ulicy Sandomierskiej obejmuje między innymi wymianę nawierzchni, naprawy odwodnienia i chodników, wykonanie nowego oznakowania poziomego. Nowa nawierzchnia ułożona zostanie także na rondzie Republiki Ostrowieckiej. Wykonawcą robót jest Budromost, koszt remontu to około 1,5 mln złotych.
W czasie robót na ulicy Sandomierskiej obowiązywać będą zmiany organizacji ruchu. Odcinek zostanie podzielony na trzy fragmenty, na których wprowadzany będzie kolejno naprzemiennie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w zależności od postępu poszczególnych asortymentów robót (frezowanie, układanie kolejnych warstw nawierzchni). Dodatkowo w związku z dużym natężeniem ruchu w Ostrowcu Świętokrzyskim dla pojazdów powyżej 3,5 tony wprowadzony zostanie oznakowany objazd w kierunku Rzeszowa od ulicy Zagłoby – Aleją 25-lecia Wolności, ulicami Samsonowicza, Zygmuntówka do skrzyżowania ulicy Opatowskiej z Sandomierską oraz analogicznie przeciwnym kierunku.
Wykonawca planuje rozpoczęcie pierwszych robót 25 sierpnia. Będą one polegać między innymi na rozbiórce chodników i przygotowaniu terenu. W tym czasie na ulicy Sandomierskiej mogą wystąpić przewężenia i ograniczenia prędkości, ale kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Pierwsze roboty wymagające ruchu wahadłowego planowane są od 27 sierpnia. Zostanie on wprowadzony na środkowym, drugim z kolei odcinku roboczym ulicy Sandomierskiej. Po ich wykonaniu wykonawca zmieni organizację ruchu na odcinku pierwszym i trzecim. Zmiany wprowadzane będą kilkakrotnie, dlatego apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie. Roboty na rondzie planowane są we wrześniu. Informacje o istotnych zmianach organizacji ruchu w miarę postępu prac będą podawane na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *